122 ახალი სტატია

რატომ გადასცა ქონების მართვის სააგენტომ საპატრიარქოს ტურისტული ობიექტები, რომელშიც 7 500 000 ლარი დაიხარჯა?

ხარვეზები შრომის ანაზღაურებაში, მივლინებებსა და ავტომობილების ექსპლუატაციაში _ აუდიტის სკანდალური დასკვნა