სკოლის ატესტატი იცვლება - მინისტრის ბრძანება გამოქვეყნდა

განათლება
მოირგე სტილი დაასვენე თვალი
  • პატარა მოზრდილი საშუალო დიდი უდიდესი
  • ჩვეულებრივი ჰელვეტიკა ჰეგოე გეორგია ტაიმსი

„ერთიანი სახელმწიფო საგანმანათლებლო დოკუმენტებისა და სერტიფიკატების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებაში ცვლილებები შევიდა.

დოკუმენტების სახიან მხარეზე ჩარჩოზე უნდა მიეთითოს საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს სრული იურიდიული დასახელება, უნდა იყოს დატანილი საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრის სახელი და გვარი (ქართულად და ინგლისურად) მისივე გენერირებული ხელმოწერა და სამინისტროს ბეჭედი.

ყველა ხაზი უნდა შესრულდეს მიკროშრიფტით უწყვეტი წარწერით.

ბრძანებას ხელს აწერს გიორგი ამილახვარი და ის ძალაში შედის 1-ელი აპრილიდან.