Menu
RSS

თიბისი ბანკმა აგრო-საინვესტიციო სესხი მომხმარებლებს 6 თვის წინ შესთავაზა. პროექტის დაწყებიდან დღემდე, 5 მილიონი ლარის სესხი გაიცა და დაახლოებით 300 ჰექტარზე გაშენდა მრავალწლიანი ბაღები.
თიბისი ბანკის აგრო-საინვესტიციო სესხი უპრეცედენტო პროდუქტია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სესხის ძირის დაფარვას ფერმერი იწყებს მაშინ, როდესაც გაშენებული ბაღი შევა კომერციულ მსხმოიარობაში. პროექტის შედეგებს თიბისი ბანკის აგრობიზნესის მართვის ჯგუფის უფროსი ვეფხვია ლომინაშვილი აჯამებს.
_ თიბისი ბანკმა ოქტომბერში აგროსექტორით დაინტერესებულ პირებს აგრო-საინვესტიციო სესხი შესთავაზა. როგორია 5 თვის შედეგები, რამდენად დიდია ინტერესი ფერმერების მხრიდან?
_ პირველ რიგში, განვმარტოთ რას ნიშნავს აგრო-საინვესტიციო სესხი. ეს არის თიბისი ბანკის ინოვაციური პროდუქტი, რომელიც ხორციელდება სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს პროექტ „შეღავათიანი აგროკრედიტის“ ფარგლებში. სესხი განკუთვნილია იმ პირებისათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მრავალწლიანი ნარგავების გაშენებით. აგრო-საინვესტიციო სესხის ინოვაციურობა მდგომარეობს იმაში, რომ ბენეფიციარი აღებული სესხის ძირი თანხების გადახდას იწყებს მაშინ, როცა გაშენებული ნარგავები შევა კომერციულ მსხმოიარობაში. ანუ მსესხებელს ჩვენ ვთავაზობთ გრძელვადიან საშეღავათო პერიოდს, რომელიც რიგი კულტურების შემთხვევაში 5 წელსაც კი აღწევს. ინტერესი აგრო-საინვესტიციო სესხის მიმართ, ბუნებრივია, დიდია. დღეის მდგომარეობით, ჯამში, 5 მილიონი ლარის მოცულობის სესხი გაიცა და დაახლოებით 300 ჰექტარზე გაშენდა მრავალწლიანი ბაღები.
_ რომელი რეგიონები გამოირჩევა მეტი აქტიურობით და ძირითადად რა კულტურებზეა მოთხოვნა ფერმერების მხრიდან?
_ რთულია, გამოვყოთ კონკრეტული რეგიონი. ფერმერები აქტიურობდნენ საქართველოს ყველა იმ კუთხიდან, სადაც კი შესაძლებელია მრავალწლიანი ბაღების გაშენება. გაშენდა თხილის, კაკლის, ლურჯი მოცვის, კივისა და ვაშლის ბაღები. ძირითადი მოთხოვნა ამ სეზონზე თხილისა და კაკლის ბაღებზე მოდიოდა, თუმცა ვფიქრობთ, რომ წლევანდელ სეზონზე მოთხოვნა სხვა კულტურებზეც უფრო გაიზრდება.
_ აგრო-საინვესტიციო სესხის პრეზენტაციისას აღნიშნეთ, რომ სესხი უპრეცედენტოა. რა არის ის უპირატესობები, რითიც ეს სესხი სხვა ბანკების ანალოგიური პროდუქტისგან განსხვავდება?
_ პირველ რიგში, ეს არის საშეღავათო პერიოდი, რომელსაც ჩვენ ფერმერებს ვთავაზობთ. როგორც აღვნიშნე, სესხის ძირი თანხების გადახდას ფერმერი იწყებს მაშინ, როდესაც გაშენებული ბაღი შევა კომერციულ მსხმოიარობაში. შესაბამისად, ჩვენ გათვლებს ვაკეთებთ არა არსებულ, არამედ მსესხებლის სამომავლო შემოსავლებზე და ამით ფულად საკრედიტო რესურსს ბევრად ხელმისაწვდომს ვხდით. ამას თუ დავუმატებთ იმ გარემოებას, რომ სესხზე დარიცხული პროცენტის სრულ ან ნაწილობრივ დაფარვას ახორციელებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, დამეთანხმებით, რომ პროდუქტი მართლაც ძალიან მომხიბვლელია.
_ რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს ფერმერი იმისათვის, რომ ამ პროდუქტით ისარგებლოს და რა პროცედურების გავლაა საჭირო აგრო-საინვესტიციო სესხის მისაღებად?
_ აგრო-საინვესტიციო სესხით სარგებლობისას, ფერმერების მიმართ ორი ძირითადი მოთხოვნა გვაქვს, რასაც დიდ ყურადღებას ვაქცევთ: პირველი და ყველაზე მთავარი მრავალწლიანი ნარგავების გაშენება-მოვლის გამოცდილებაა, რომელსაც ჩვენ დაინტერესებულ პირისგან მოვითხოვთ. პროექტის წარმატება სწორედ იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად სწორად გააშენებს ფერმერი და შემდგომ მოუვლის ბაღს.
ასევე ვითხოვთ, საკუთრებაში იმ მიწის ნაკვეთებს, რომელზედაც ნარგავები უნდა გაშენდეს. რადგან ძირითად უზრუნველყოფად სწორედ ეს მიწის ნაკვეთებია წარმოდგენილი.
რაც შეეხება პროცედურას, ის ძალიან მარტივია. დაინტერესებულმა პირმა თიბისი ბანკის ფილიალში უნდა წარმოადგინოს ბიზნესგეგმა, თუ რის გაშენებას გეგმავს, რა ხარჯები ექნება გასაწევი და რა მოლოდინი აქვს პროექტის განხორციელების შემთხვევაში. დაინტერესებულმა ფერმერმა უნდა შეავსოს განაცხადი სესხის მოთხოვნაზეც.
_ იყო თუ არა პროექტის მიმდინარეობისას შემთხვევები, როცა ფერმერებს სესხის მიღებაზე უარი ეთქვათ და რა იყო ამის მიზეზი?
_ ასეთი შემთხვევები, სამწუხაროდ, იყო და ჩვენ რამდენიმე პროექტის დაფინანსებაზე უარის თქმა მოგვიწია. უარის ძირითად მიზეზად გამოვყოფდი მრავალწლიანი ნარგავების გაშენების გამოცდილების არქონას და შესაბამისად, სუსტ ბიზნესგეგმებს. იყო ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც ნარგავების გაშენება იგეგმებოდა ისეთ მიწებზე, რომელზეც კონკრეტული ნარგავების გაშენება მიზანშეწონილი არ იყო.
_ როგორია თქვენი მოლოდინი და სამომავლო გეგმები პროექტის ფარგლებში?
_ პირველმა სეზონმა წარმატებით ჩაიარა, ბევრი კარგი პროექტი დაფინანსდა აგრო- საინვესტიციო სესხის ფარგლებში. მზარდი მოთხოვნიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, გვაქვს მოლოდინი, რომ ახალი სეზონი, რომელიც შემოდგომაზე დაიწყება, გასულ სეზონზე ბევრად წარმატებული იქნება.

დაბრუნება დასაწყისში