Menu
RSS

რატომ გარბიან პერსპექტიული ახალგაზრდა ფეხბურთელები საქართველოდან

რუსეთში ქართველ ფეხბურთელებსაფუჭებენ“

 

არსებობსმოსაზრება, რომქართველფეხბურთელებსრუსეთშიაფუჭებენანუთუქართველიახალგაზრდაფეხბურთელიკარგადთამაშობსდაკარიერასრუსეთშიაგრძელებს, შემდეგიკარგება _ სათადარიგოთასკამისმუდმივიწევრიხდებადა, საბოლოოდ, თავისინიჭისრეზლიზებასვერახერხებს. ვერგეტყვით, რამდენადაასიმართლესთანახლოსესშეთქმულებისთეორიადარამდენადაფუჭებენრუსეთშიქართველებს, მაგრამფაქტია, რომსაქართველოსნაკრებისსამიპოტენციურილიდერი, დაახლოებით, ორკვირაშიუკლუბოდდარჩა.

ჯერიყოდა, თორნიკეოქრიაშვილსგაუწყვიტაკონტრაქტიკრასნოდარმა“, მერემოსკოვისსპარტაკმაჯანოანანიძეჯერგუნდიდანგაუშვა, მასშემდეგკი, რაცქართველმანახევარმცველმაკონტრაქტისგაწყვეტაზეუარითქვა, სეზონისბოლომდესამარისკრილიასოვეტოვშიგაანათხოვრა. ერთიწრისშემდეგ, „კრილიარუსეთისჩემპიონატშიბოლოდანმეოთხეადგილზეანუგასავარდნზონაშიადალიდერიგუნდიდანმაჩანჩალაშიწასვლარამდენადწაადგებაანანიძეს, თავადგანსაჯეთ.

 

მესამეფეხბურთელი, რომელიცუგუნდოდდარჩა, „ურალისფორვარდი, გიორგიჭანტურიაგახლავთ. კლუბმაოფიციალურადგამოაცხადა, რომორმხრივიშეთანხმებისსაფუძველზე, ფეხბურთელიგუნდიდანვადაზეადრეწავიდა.

მომხდარისპარალელურად, უნდაგავიხსენოთ, რომმოსკოვისლოკომოტივისძირითადშიუცვლელადთამაშობსსაბაკვირკველია, რომელიცგუნდთანერთად, ქვეყნისჩემპიონიცგახდადარაცმთავარია, გულშემატიკვრებმასაუკეთესოდარაერთხელაღიარეს.

მაშინ, რახდებაიმსამეულთანმიმართებაში, რომელზეცზემოთმოგახსენეთ?

სამივემათგანიქართულიფეხბურთისმომავლადითვლებოდა, სამივესსაოცარიგოლებიაქვსგატანილი, ნიჭიერია, მაგრამ...

პირველრიგში, უნდავთქვათ, რომანანიძესმუდმივადტრავმებისტანჯავდა. რუსულიმედიახშირადწერდა, რომმასფაიფურისფეხებიაქვსდაიოლადიმტვრევა, თუმცაისიცსათქმელია, რომანანიძისგუნდშიარაერთიმწვრთნელიშეიცვალა, ყველასთავისიმოსაზრებაჰქონდა, ყველასთავისიხედვადაშესაბამისად, ჯანოსპოზიციებსაცხშირადუცვლიდნენ.

არსებობსკიდევარანაკლებმნიშვნელოვანინიუანსიდაამნიუანსზერუსულიმედიაძალიანხშირადწერს _ ფეხბურთელისხელფასი. „სპარტაკიერთ-ერთიუმდიდრესიკლუბიარუსეთშიდაფეხბურთელებსაცსოლიდურიხელფასებიაქვთ. არაოფიციალურიინფორმაციით, ჯანოსჯამაგირითვეში 150 ათასევროსაჭარბებს, რაციმასნიშნავს, რომქართველნახევარმცველსწლიურად 5 მილიონლარამდეაქვს. ამჯამაგირსკი, დღეისმდგომარეობით, ანანიძეს, უბრალოდ, არავინდაუნიშნავს. ამხელათანხაკიარა, ამისმესამედიცძნელიმოსაპოვებელიიქნებადალოგიკურია, რომმასგუნდისგამოცვლაარსურსდაურჩევნიაძირითადშიმოსახვედრადიბრძოლოს.

ტრავმებმაგააწამაოქრიაშვილიდაჭანტურიაც, მათაცთამაშისპრობლემაჰქონდათდა, საბოლოოჯამში, ორივემათგანიახალკლუბსეძებს. ვერგეტყვით, რამდენადმოახერხებენისინიევროპაშიწასვლას, თუმცა... ყაზახურიკლუბებიორივესმიმართინტერესსადასტურებენ.

ყველაფერიესკიიმიტომმოგიყევით, რომსაქართველოსეროვნულნაკრებსევროპის 2020 წლისჩემპიონატისშესარჩევიტურნირიეწყებადაასეთდროსნაკრებისსამიწევრისგამოკლებასერიოზულიპრობლემაა, თუმცა...

საქართველოსნაკრებისმთავარიმწვრთნელი, ვლადიმირვაისიეროვნულჩემპიონატშიმოთამაშეფეხბურთელებს, პრაქტიკულად, არენდობადააქცენტსმხოლოდლეგიონერებზეაკეთებს. ესკიიმასნიშნავს, რომარაერთიმცდელობისმიუხედავად, ეროვნულიჩემპიონატისდონემვერაიწიადა, სამწუხაროდ, ამისპერსპექტივაარცუახლოესმომავალშიჩანს.

ოლიმპიურმაკომიტეტმაფეხბურთისფედერაციისპრეზიდენტილევანკობიაშვილიწლისმენეჯერადდაასახელადა, სავარაუდოდ, იმიტომ, რომსაფეხბურთონაკრებმაერთალიგაზეწარმატებულადითამაშა.

ბატონლევანსაღიარებასვულოცავთ, მაგრამფაქტიისარის, რომსაქართველოსეროვნულიპირველობა, რბილადრომვთქვათ, არაფრადვარგა. თამაშებზეხალხი, უბრალოდ, არდადისდატრიბუნებზემეტიადამიანი, ხშირად, მოედანზეახოლმე.

პარალელურად, საქართველოსჩემპიონატშიმოთამაშეფეხბურთელებსერთისულიაქვთ, აქედანწავიდნენდახშირშემთხვევაში, ისეთლიგებშიმიდიან, საქართველოზეუარესიდონერომარის, მაგრამუფრომეტსრომიხდიან.

საქართველოსბოლოჩემპიონატიავიღოთ _ გამარჯვებულსაბურთალოს“, საერთოჯამში, 825 500 ლარიერგო. დღევანდელისაზომებითესძალიან, ძალიანცოტათანხაგახლავთ. ყველაფერსთავირომდავანებოთ, ტოპ-გუნდებშიამოდენობისხელფასიფეხბურთელებსთვეშიაქვთ. საქართველოსჩემპიონატშიკისაშუალოხელფასი 1500 ლარიადაესმაშინ, როცაპოსტსაბჭოთაქვეყნებისჩემპიონატშიხელფასები 3 ათასიდოლარიდანიწყება. ესკიიმასნიშნავს, რომფეხბურთელს, რომელმაცზუსტადიცის, რომკარიერისგანმავლობაშიიმდენიუნდაიშოვოს, რომშემდეგპურისფულიარგაუჭირდეს, წასვლააწყობსდანაკლებადფიქრობსგანვითარებაზე, კლასისამაღლებასადაუკეთესგუნდშიწასვლაზე, რადგანუკეთესიგუნდისპერსპექტივასაქართველოდანმეტადბუნდოვანია.

თითქოსყველაფერიგვაქვს, წესრიგშიმოგვყავსსაფეხბურთოინფრასტრუქტურა, აქეთმსაჯებისგადამზადება, მწვრთნელთალიცენზიები, ანტისადოპინგომუშაობა, მაგრამრეალურად, შედეგიარგვაქვს. პირველრიგში, ესიმისბრალია, რომეროვნულიპირველობისთამაშებზემაყურებელიარდადის. საქართველოსჩემპიონატისმატჩზესტადიონიპირველისაფეხბურთოჩემტიონატისშემდეგარგავსებულა. გავსებასვინჩივის, იყორამდენიმეთამაშითბილისში, როცატრიბუნაზემხოლოდჟურნალისტებიისხდნენდაარცერთი, ვიმეორებ, არცერთიმაყურებელი, თურათქმაუნდა, ფეხბურთელებისოჯახისწევრებსარჩავთვლით. ძალითმაყურებელსსტადიონზევერდააბრუნებ, სულუფასორომარისშესვლა, მაინცარმოდისდაფულსვინგადაიხდის?! მაყურებელისტადიონზეფეხბურთელმაუნდამოიყვანოს, მაგრამსაკმარისია, ვინმემოდნავკლასიაჩვენოს, დაამტკიცოს, რომმომავალიაქვსდამაშინვემიდის. 19-20 წლისბიჭებიმიდიანსაქართველოდან, 23 წლისფეხბურთელიაქვეტერანადითვლებაანუვერწავიდა, ვერგაასწროდაესმუდმივიგაახალგაზრდავებისპროცესიარსრულდება. შედეგად, ბიჭებიგამოცდილებასვერაგროვებენ, არაქვთშესაძლებლობაევროთასებისშესარჩევშიზედიზედ 3-4 სეზონიითამაშონ, გამოცდილებადააგროვონ. ასევტრიალებთერთწრეზედაასევიტრიალებთძალიანდიდხანს, სანამასაკობრივიშეზღუდვაარდაწესდება, _ გვითხრაუმაღლესილიგისგუნდისერთ-ერთმათავკაცმა.

ასაკობრივიშეზღუდვისშემოღებაზესაქართველოშიდიდიხანია, საუბრობენ, მაგრამსაშველიარდაადგა. საუბარიაიმაზე, რომსაქართველოდანფეხბურთელიუცხოურკლუბშივერგადავა, თუის, მინიმუმ, 21 ან 22 წლისარიქნება. ერთიმხრივ, ესძალიანკარგია.

აი, მეორემხრივკი, თუნდაცგიორგიჩაკვეტაძისმაგალითიავიღოთ _ 19 წლისბიჭმამთელიევროპააალაპარაკადაახლამისიკლუბი, ბელგიურიგენტიმაქსიმალურადცდილობს, მეტისარგებელიმიიღოსდაარავინმალავს, რომჩაკვეტაძისშეძენისმსურველს, მინიმუმ, 15 მილიონისგადახდამოუწევს.

გიორგისაქართველოდანადრეულასაკშირომარწასულიყო, ეგებ, ასეგანვითარებავერმოეხერხებინა, თუმცარომდარჩენილიყო, სწორედმისითამაშისსანახავადივლიდაგულშემატკივარისტადიონზეზუსტადისე, როგორცსანაკრებოთამაშებზედადის.

მანამდეკიგულშემატკივარიიმასელოდება, უგუნდოდდარჩენილისაქართველოსნაკრებისფეხბურთელებიახალნავსაყუდელსროდისდასადიპოვიან.

ბათო ჯაფარიძე

დაბრუნება დასაწყისში