საზოგადოება - ვერსია - ვერსია http://versia.ge Mon, 23 Sep 2019 13:00:12 +0400 Joomla! - Open Source Content Management en-gb როგორ ისჯება ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანი დანაშაულის ჩადენის დროს http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6335-როგორ-ისჯება-ფსიქიკური-პრობლემების-მქონე-ადამიანი-დანაშაულის-ჩადენის-დროს.html http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6335-როგორ-ისჯება-ფსიქიკური-პრობლემების-მქონე-ადამიანი-დანაშაულის-ჩადენის-დროს.html

„იმის თქმა, რომ ავადმყოფები გამოვარდნენ ქუჩაში და მოქალაქეებს აზიანებენ, არ შეიძლება!“ _ რა პრობლემებია ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამაში

ბოლო დროს, ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანი არაერთ უბედურ შემთხვევაში ფიგურირებს. მაგალითისთვის, პეკინის ქუჩაზე მომხდარი შემთხვევა გავიხსენოთ, რა დროსაც შიზოფრენიის დიაგნოზის მქონე ქალმა, ბავშვი სახეში დანით დაჭრა და მიიმალა. ამ მოვლენების ფონზე, საექსპერტო საზოგადოება ხმამაღლა ალაპარაკდა, რომ ფსიქიატრიის სფეროში, 2011 წელს დაწყებულმა რეფორმამ შედეგი ვერ გამოიღო. „ვერსია“ დაინტერესდა, რა პრობლემებია დღეს ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების რეაბილიტაციისა და მკურნალობის მხრივ. ასევე, საინტერესოა, როგორ მოქმედებს კანონი ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების მიმართ და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ასეთ ადამიანებზე, ერთი მხრივ, სახელმწიფომ იზრუნოს და, მეორე მხრივ, ისინი გარშემომყოფებისთვის უსაფრთხონი იყვნენ. როგორც გავარკვიეთ, ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებზე არ ვრცელდება სისხლის სამართლის კოდექსი ანუ მათ, დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, ციხეში კი არ სვამენ, არამედ სამკურნალო დაწესებულებაში ათავსებენ. იმას კი, თუ რამდენ ხანს იქნება საჭირო სტაციონარული მკურნალობა, მოსამართლე წყვეტს. 

რა მექანიზმით უნდა გაკონტროლდეს ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანთა მკურნალობა მაშინ, როცა ისინი საავადმყოფოში არ იმყოფებიან და საზოგადოებაში ცხოვრებას ინტეგრირებულად აგრძელებენ? „ვერსია“ ფსიქიატრ გიორგი გელეიშვილს ესაუბრა:

_ სტატისტიკა რომ ვნახოთ, ადამიანები, რომელთაც ფსიქიკური პრობლემები აქვთ, დანაშაულს გაცილებით იშვიათად ჩადიან, ვიდრე ისინი, რომლებსაც ფსიქიატრიული დიაგნოზი არ აქვთ. ამასთან, მაგალითად, შიზოფრენიის დიაგნოზის მქონე ადამიანის მიერ ჩადენილი დანაშაული იმდენად აბსურდულია, რომ მისი ქცევა, როგორც წესი, ჩანს ანუ ეს ადამიანი ვერ ფარავს თავის კვალს და ამ დროს მოტივი ანგარება, ან სხვა პირადი სარგებელი კი არა, არამედ ავადმყოფური მდგომარეობაა. ამიტომ, იმის თქმა, რომ ავადმყოფები გამოვარდნენ ქუჩაში და მოქალაქეებს აზიანებენ, არ შეიძლება, თუმცა ასეთი შთაბეჭდილება იქმნება, რაც არასწორია. 

რაც შეეხება რეფორმას, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამაში პირველი ცვლილება ანუ ახალი ტიპის სერვისები, 2011 წლის ივნისში დაინერგა. როგორ მიდის ეს რეფორმა, მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია იმ ადამიანებზე, რომლებიც ჯანდაცვის სამინისტროში არიან. ძალიან სწრაფად იცვლებიან სამინისტროს ხელმძღვანელი პირები და იქ მყოფი სხვა პირებიც. ხშირად იქმნება ასეთი სურათი _ მოდის ახალი კადრი, იწყებს მუშაობას, მაგალითად, პროფესიული თემი, ან სერვისის მომხმარებელთა ოჯახის წევრები იწყებენ ახალ მინისტრის მოადგილესთან შეხვედრებს. უხსნიან, რა საჭიროებებია, ის აზრზე მოდის, შეიძლება, მოასწროს რაღაცის გაკეთება, გაივლის ერთი წელი და მერე ხსნიან. შემდეგ მოდის ახალი, რომელსაც დრო სჭირდება, რომ გაერკვეს და ა.შ. ანუ თანმიმდევრული რეფორმა ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან, საკმაოდ გაჭიანურებულია. ძირითადად, მინისტრის მოადგილეს ხვდება პროფესიული თემი, რადგან 2012 წლის შემდეგ, ჯანდაცვის მინისტრი არც პროფესიულ თემს შეხვედრია და არც _ უშუალოდ სერვისის მომხმარებელს. 

2014 წელს, მთავრობამ დაამტკიცა 2015-2020 წლების ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგია, თუ როგორ უნდა განვითარდეს სერვისები. მანამდე, ძალიან ბევრი ადამიანი, ერთი წლის მანძილზე ვმუშაობდით _ ქართველები, ასევე უცხო ქვეყნის მსოფლიო ორგანიზაციის საუკეთესო ექსპერტები ჩამოდიოდნენ, რომ ვინმეს არ ეთქვა, ქართველები თავის თავზე ირგებენ რაღაცებსო, ისინი იყვნენ ჩართულნი ყველა ეტაპზე. ჩვენი დაწერილი გეგმა ჯანდაცვის სამინისტრომ შეკვეცა, ცოტა გაამარტივა და, ასე თუ ისე, რაღაც ფორმით მიიღო. ამ გეგმის მიხედვით, რაღაცები ნამდვილად კეთდება: 2015 წლიდან მოყოლებული, გაჩნდა ახალი სერვისები, დაფინანსდა 3 მობილური ჯგუფი, ხოლო შარშან და წელს, ახალი სერვისებიც დაემატა. სათემო სერვისებზე იყო აქცენტი, მაგრამ ჩემი აზრით, ყველაფერ ამას ორი ნაკლი აქვს _ ახალი სერვისი რომ იქმნება, აუცილებლად სჭირდება სუპერვიზია და მონიტორინგი. ადამიანს, რომელიც დღეს იწყებს მუშაობას, დამხმარე სჭირდება, ვისაც მიმართავს კითხვით, ან ის ვიღაც ადგილზე ჩავა და დაეხმარება, რომ სწორად იმუშაოს. წარმოიდგინეთ, 5 მილიონს ამატებ დაფინანსებას და ერთ თეთრს არ დებ მონიტორინგსა და სუპერვიზიაში. 

_ სუპერვიზია რას ნიშნავს? 

_ მაგალიათად, რომელიმე რეგიონში დაიწყო მუშაობა ახალმა მობილურმა გუნდმა, მას გამოუყვეს ბიუჯეტი, ამ ხალხს, რომელიც დღეს, ახალი მეთოდოლოგიით იწყებს მუშაობას, უამრავი კითხვა აქვს. მხოლოდ სახელმწიფო პროგრამის წაკითხვა საკმარისი არაა, მათ კითხვებს ვიღაცამ უნდა უპასუხოს და ძირითადად, ეს არის ქართველი, ან უცხოელი ექსპერტი, რომელსაც მეტი გამოცდილება აქვს. ეს შეიძლება, დისტანციურადაც მოხდეს, მაგრამ უკეთესია, თუ გამოცდილი სპეციალისტი ადგილზე ჩავა და იქ დაეხმარება გუნდს, რომ სწორად აეწყოს სერვისი. 

პირველი ერთი წელი რთულია, მაგრამ შემდეგ, როდესაც სწორ ლიანდაგზე დგება გუნდი, უკვე იცის, როგორ იმუშაოს. თავიდან ვატარებთ ტრენინგებს, მაგრამ ერთ-კვირიანი ტრენინგი არ იძლევა იმდენ ცოდნას, რომ პრაქტიკულად, ყველა კითხვაზე მიიღონ პასუხი. პერიოდულად, რეგიონებში ჩასვლა და დახმარება საჭიროა. 

_ საზოგადოებას ისიც განუმარტეთ, რას ნიშნავს სათემო სერვისი და რამდენად მნიშვნელოვანია მისი დანერგვა? 

_ გარდა კრიზისული მდგომარეობისა, როცა აუცილებელია სტაციონირება, სათემო სერვისის შემთხვევაში, ადამიანი თავის ოჯახშია. შეიძლება, სახლი არ აქვს და ფარდულში ცხოვრობს, მაგრამ იქ არის, სადაც მისთვის ჩვეული გარემოა და საზოგადოებასთან მაქსიმალურად ინტეგრირებულია. 

_ ბატონო გიორგი, რამდენად კარგად უწევენ შესაბამისი უწყებები ასეთ ადამიანებს მონიტორინგს? პეკინის ქუჩაზე მომხდარი შემთხვევა რომ გავიხსენოთ, დამნაშავეს დაუდასტურდა შიზოფრენიის დიაგნოზი, მაგრამ მონიტორინგის ქვეშ რომ ყოფილიყო, ასეთ დანაშაულს ჩაიდენდა? კი ბატონო, კანონი ამ ადამიანების დაპატიმრებას კრძალავს, მაგრამ რამდენად აკონტროლებს, რომ ისინი უსაფრთხონი იყვნენ? 

_ ზოგს ჰგონია, რომ თუ მეტი ადამიანი იქნება ჩაკეტილი ინსტიტუციაში, მით უფრო უსაფრთხოდ ვიცხოვრებთ, მაგრამ ასე არ არის. თუნდაც უსაფრთხოებისთვის უკეთესია, როცა კარგად არის განვითარებული თემში მკურნალობის სამსახური. ის ადამიანი, ვინც 2016 წელს იწვა საავადმყოფოში და დაესვა შიზოფრენიის დიაგნოზი, გამოეწერა და ამის შემდეგ, არცერთხელ აღარ მისულა, თუ ექიმი, ან რომელიმე სერვისი არ მოიკითხავს, ყურადღებას არ მიაქცევს. რისკი იმისა, რომ მას ფსიქიკური მდგომარეობა მკურნალობისა და რეაბილიტაციის გარეშე, კვლავ გაუმწვავდება და შესაძლოა, ასეთი რამ ჩაიდინოს, უფრო მაღალია. 

სპეციალისტები სათემო სერვისების განვითარების აუცილებლობაზე, მარტო საექიმო პოზიციიდან არ ვლაპარაკობთ ხოლმე. რაც უფრო განვითარებულია ეს სერვისი, მით უფრო ნაკლებია ქვეყანაში ისეთი ადამიანი, რომელსაც აქვს ფსიქიკური პრობლემა და უყურადღებოდაა. საუკეთესო შემთხვევაში, არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს უყურადღებოდ. 

_ რა რეკომენდაციას უწევთ ჯანდაცვის სამინისტროს და კონკრეტულად, იმ ჯგუფს, რომელიც ამ საკითხზე მუშაობს? 

_ შარშან და შარშანწინ, ძალიან კარგად გაზარდეს ბიუჯეტი და სახელმწიფოს ფარგლებში, ახალმა მობილურმა გუნდებმა დაიწყეს ფუნქციონირება. ვფიქრობ, აუცილებელია ბიუჯეტის ერთი პროცენტი მაინც დაიხარჯოს იმაზე, რათა დავრწმუნდეთ, რომ სახსრები, რაც ახალ სერვისებზე გამოიყო, ნამდვილად ეფექტურად იხარჯება, თუ არა. აქ არ ვგულისხმობ რომელიმე სერსვისში პერსონალის დასჯას, ან თითის დაქნევას, ვგულისხმობ მათ მხარდაჭერას, რომ ნამდვილად სწორად და ეფექტურად იმუშაონ. 

ამასთან, ქვეყანა სათემო სერვისებით სრულად უნდა დაიფაროს ანუ გაგრძელდეს ის, რაც ბოლო წლებში, ეტაპობრივად მიმდინარეობს. არის რეგიონები, მაგალითად, ქარელი, გორი და კასპი, სადაც სათემო სერვისები საერთოდ არ არის. სათემო ამბულატორია კი აქვთ, მაგრამ მხოლოდ ორი ექიმი მუშაობს და გორიდან ფარავენ მთელ შიდა ქართლს. 

პრობლემაა ისიც, რომ რეგიონებში, ადამიანური რესურსი არ არსებობს. მაგალითად, კახეთში _ დედოფლისწყაროში, სიღნაღსა და ლაგოდეხშიც არ არის მობილური გუნდი, რაც ნიშნავს, რომ ამხელა მუნიციპალიტეტები, მხოლოდ კაბინეტის იმედად არიან დარჩენილნი. კაბინეტში კი ან მივა პაციენტი, ან _ არა. ამისთვის არის სერვისი, რომელიც თავად მიდის პაციენტთან და, ადრე თუ გვიან, მიიყვანს იმ მდგომარეობამდე, რომ ის დაიწყებს სერვისში სიარულს ანუ მთელ საქართველოს ფსიქიატრიულში ვერ დავაწვენთ. მიმაჩნია, რომ როგორც ამ ადამიანების ჯანმრთელობისთვის, ისე მათი ოჯახებისა და ზოგადად, უსაფრთხოებისთვის, სწორი მიმართულება სათემო სერვისების შემდგომი გაძლიერებაა, ოღონდ სუპერვიზიისა და მონიტორინგის მექანიზმის ამუშავებით.

თათია გოჩაძე

]]>
versiaprinti@yahoo.com (super admin) საზოგადოება Wed, 18 Sep 2019 12:56:32 +0400
ქართველი ძიუდოისტების პატარა სასწაული და ამერიკელების სირცხვილი http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6331-ქართველი-ძიუდოისტების-პატარა-სასწაული-და-ამერიკელების-სირცხვილი.html http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6331-ქართველი-ძიუდოისტების-პატარა-სასწაული-და-ამერიკელების-სირცხვილი.html

ქუთაისის „ტორპედოს“ ფეხბურთელები უხელფასობის გამო გარბიან

ჩვენთვის გასული კვირის მთავარი სპორტული მოვლენა, ყაზახეთში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატი იყო. ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა შორის, მსოფლიოს ჩემპიონი ბოლოს 12 წლის წინ გვყავდა, როცა ოქროს მედლები რამაზ ნოზაძემ და დავით ბედინაძემ მოიპოვეს. შესაბამისად, ამხელა წყვეტა, როგორც გულშემატკივარს, ისე მოჭიდავეებსაც აწუხებდათ.

ჩემპიონატის დაწყების წინ, ნაკრების მწვრთნელმა, გიორგი იანტბელიძემ ხამამაღალი განაცხადი გააკეთა და აღნიშნა, რომ მსოფლიოს ჩემპიონატს ოქროს მედლის გარეშე არ დატოვებდნენ. არავინ მალავდა, რომ მთავარი იმედი უმსუბუქეს, -55 კილოგრამში მოასპარეზე ნუგზარ წურწუმია იყო. ხობელი ფალავანი, მართლაც, საოცრებებს აკეთებს, შეიძლება ითქვას, მოვლენაა სპორტის ამ სახეობაში და საბედნიეროდ, ეს დაამტკიცა კიდეც. 

ნუგზარმა მთელი ჩემპიონატი დამაჯერებლად ჩაატარა და ყველაზე გამოსარჩევი მაინც ფინალი იყო, სადაც ის მასპინძელთა წარმომადგენელს შეხვდა. დარბაზის მხარდაჭერით შეგულიანებული მეტოქე, პირველივე წამებზე შეტევაზე გადავიდა, მაგრამ წურწუმიამ კონტრილეთზე დაიჭირა და 59 წამში, აშკარა უპირატესობით ანუ 8:0 დაამარცხა და ოქროს მედალი მოიპოვა. 

ისიც ვთქვათ, რომ ყაზახეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, მსოფლიოს ორგზისა და ოლიმპიური ჩემპიონი გიორგი წურწუმიაა, თუმცა რატომღაც გვგგონია, რომ ფინალში თავისი მოგვარის წარმატება აუცილებლად გაახარებდა. 

სიტყვა შეასრულა ლაშა გობაძემ: -82 კილოში, ლაშა ერთ-ერთი ფავორიტი იყო. აკი, თქვა კიდეც ტურნირამდე, შარშან აღებულ ბრინჯაოს მედალს, წელს ოქროში გადავცვლიო და „გადაცვალა“ კიდეც. რაც მთავარია, ორივე ქართველმა, მსოფლიოს უძლიერესი ფალავნის ტიტულთან ერთად, 2020 წლის ოლიმპიადის ლიცენზიაც გაინაღდა და მთავარ ტურნირზე, ორივე უპირველესი ფავორიტის რანგში მიდის. 

* * * 

პატარა სასწაული მოახდინა ძიუდოისტთა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა. ფინეთში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე, შვიდი წონითი კატეგორიიდან, ქართველმა ვაჟებმა ოქროს ხუთი მედალი მოიპოვეს. -81 კილოგრამში, სულაც ქართული ფინალი შედგა და ტატო გრიგალაშვილმა, თანაგუნდელ ვლადიმერ ახალკაცს, ოქროს მედალი არ დაანება. ტატოს გარდა, ჩემპიონები გიორგი თუთაშვილი, ლაშა ბექაური, ილია სულამანიძე და გელა ზაალიშვილი გახდნენ. 

გოგონათა შორის კი ოქროს მედალი ეთერ ლიპარტელიანმა მოიპოვა, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ქალთა ძიუდოს ნაკრები რომ გვყავდეს, დიდ ტურნირებზე, გუნდურ პირველობებშიც მივიღებთ ხოლმე მონაწილეობას და გუნდური პირველობისთვისაც ვიბრძოლებთ. მას შემდეგ, რაც ეს ტურნირი შერეული სისტემით ტარდება, ქალთა ნაკრების არარსებობის გამო, მასში მონაწილეობას ვეღარ ვახერხებთ. არადა, საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრები, გუნდურ პირველობაში ევროპისა და მსოფლიოს არაერთგზის ჩემპიონია. 

* * * 

მსოფლიოს საკალათბურთო ჩემპიონატი ესპანეთმა მოიგო. ფინალში პირენეელებმა, არგენტინის ნაკრები დაამარცხეს და რაც მთავარია, სპეციალისტები ერთხმად შეთანხმდნენ, რომ ფინალში ჩემპიონატის ორი უძლიერესი გუნდი მოხვდა. საკალათბურთო პირველობის მთავარი მოვლენა კი ფინალური მატჩი კი არა, მეოთხედფინალი იყო, სადაც აშშ, საფრანგეთმა დაამარცხა და ტურნირს გამოთიშა. 

„დრიმ თიმის“ 13-წლიანი ჰეგემონია დაემხო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამერიკელებმა ტურნირებს უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციონ, NBA-ს ვარსკვლავები წაიყვანონ და არა _ მესამე, მეოთხე კლასის მოთამაშეები. სწორედ ასეთი კალათბურთელებით დაკომპლექტებული გუნდით იყო ჩასული აშშ მსოფლიოზე და პირველობას ცალი ხელით გეგმავდა, თუმცა ¼-ფინალში საფრანგეთთან წაგებას, მე-5 მე-8 ადგილებისთვის სერბეთთან მარცხიც მიჰყვა და ოკეანის გაღმელები, სამშობლოში შერცხვენილები დაბრუნდნენ. 

* * * 

იაპონიაში მიმდინარე აკი ბაშოს სტარტზე, ორივე ქართველი უმძიმეს მდგომარეობაში იყო. ლევან გორგაძეს, იგივე ტოჩინოშინს, ოძეკის ტიტულის დაკარგვის შანსი აქვს და დადებითი ბალანსი სჭირდება. ქვედა დივიზიონში მოასპარეზე თეიმურაზ ჯუღელს, იგივე გაგამარუს კი ამ დივიზიონიდან გავარდნის საფრთხე ემუქრება და მას, მინიმუმ, 6 ბრძოლის მოგება მართებს. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ორივე ჩვენებური ტრავმით ასპარეზობს და კვირის ბოლოს გაირკვევა, რა და როგორ მოხდება. ჯერჯერობით, ორივე ქართველს უარყოფითი ბალანსი აქვს და ტურნირის დასრულებამდე ანუ კვირის ბოლომდე, მათ მაქსიმალური კონცენტრაცია მართებთ. 

* * * 

შოთა არველაძე უზბეკეთის ყველაზე ტიტულოვან კლუბ „ფახთაქორს“ რომ თავკაცობს, კარგად მოგეხსენებათ, მისი ძმა, აჩი კი ამავე კლუბის სპორტული დირექტორია. 19 შეხვედრაში, „ფახთაქორმა“ 17 მატჩი მოიგო, 2 ფრედ დაასრულა და ერთიც არ წაუგია. უახლოეს მდევარს, ის 17 ქულით უსწრებს და საკმარისია, დარჩენილ 7 ტურში 4 ქულა აიღოს, რომ პირველ ადგილს ვერავინ შეეცილება. შესაბამისად, ლოგიკურიც არის, რომ შოთა ჩემპიონატის საუკეთესო მწვრთნელად აღიარეს და... როგორც უზბეკური პრესა წერს, გულშემატკივრებსა და ფედერაციას ძალიან სურთ, რომ ქართველი სპეციალისტი ეროვნული გუნდის მთავარ მწვრთნელად იხილონ. 

უზბეკეთის ნაკრები მწვრთნელის გარეშე მას შემდეგ დარჩა, რაც რამდენიმე დღის წინ, ჩვენთვის კარგად ნაცნობი, არგენტინელი ექტორ რაულ კუპერი თანამდებობიდან გაუშვეს. 

გახსოვთ, ალბათ, თავის დროზე, კუპერი საქართველოს ნაკრებსაც თავკაცობდა, მაგრამ უზბეკების არ იყოს, შედეგი ვერც აქ აჩვენა. რას იზამს შოთა, ჯერჯერობით, უცნობია, თუმცა „ფახთაქორი“ აზიის ჩემპიონთა ლიგაზე აპირებს პირველობის მოპოვებას და ამის გაკეთება არველაძის გარეშე, ძალიან გაუჭირდება. 

* * * 

საჩოგბურთო სამყაროში ახალი ტურნირი, ATP CUP მოიფიქრეს და ერთმანეთს ნაკრებებს გააჯიბრებენ. ტურნირში მონაწილეობას 24 ნაკრები მიიღებს და ძლიერი ჩოგბურთელების დასაინტერესებლად, ჩოგბურთის მამებმა მსუყე საპრიზო ფონდი _ 23 მილიონი დოლარი და დიდი სარეიტინგო ქულები დააწესეს. წილისყრა ავსტრალიაში, ცნობილი ოპერის შენობაში გაიმართა და საქართველოს ნაკრებს, რომელიც ტურნირზე მე-14 ნომრადაა განთესილი, მეტოქედ ესპანეთი და იაპონია ერგო (ჯგუფის მესამე წევრის ვინაობა მოგვიანებით გაირკვევა). ესპანელებს მონაწილეთა შორის, რაფაელ ნადალი უწერიათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართულ გუნდს, რომელიც ნიკოლოზ ბასილაშვილითა და ალექსანდრე მეტრეველითაა დაკომპლექტებული (ამ ეტაპზე), ძალიან გაუჭირდება. პირველ შეხვედრას ჩვენები 2020 წლის 4 იანვარს გამართავენ. 

რაც შეეხება წესებს, 24 ნაკრები ექვს, ოთხ-გუნდიან ჯგუფში განაწილდა. თითო ქალაქში, 2 ჯგუფის თამაშები გაიმართება. ფინალს კი, სადაც 8 ნაკრები გადის – 6 ჯგუფის გამარჯვებული და 2 საუკეთესო მეორეადგილოსანი – სიდნეი უმასპინძლებს. ფორმატი ასეთია, მატჩი შედგება 3 შეხვედრისგან, 2 ერთეულთა და 1 წყვილთა თანრიგში. 

* * * 

მოგეხსენებათ, ქუთაისის „ტორპედო“ უმძიმეს დღეშია. ფეხბურთელებს რამდენიმე თვეა, ხელფასი არ აუღიათ, გუნდიდან, პრაქტიკულად, ყველა წამყვანი მოთამაშე წავიდა. საუბარია იმაზეც, რომ „ტორპედო“, შესაძლოა, მთავარმა მწვრთნელმა, კახა ჩხეტიანმაც დატოვოს, რადგან იძულებულია, გუნდი ბავშვებით დააკომპლექტოს. ასე იყო ეროვნულ ლიგაში გამართულ ბოლო ტურშიც. ქუთათურები მოქმედ ჩემპიონს, პირველობისთვის მებრძოლ „საბურთალოს“ შეხვდნენ და ბედისა თუ უბედობის გამო, ჩხეტიანი იძულებული გახდა, კარში 16 (!!!) წლის მეკარე, დავით ასათიანი ჩაეყენებინა. ჰოდა, ეს ბიჭი შეხვედრის გმირი გახდა. მოქმედ ჩემპიონებს ურთულესი ბურთები ხომ აუღო და მაშინ, როცა შეხვედრა ფრედ – 1:1 უნდა დამთავრებულიყო, ბოლო წუთზე, მსაჯმა „ტორპედოს“ კარში პენალტი დანიშნა და... ასათიანმა 11-მეტრიანიც მოიგერია. 

მოკლედ, ყურადღებაა ამ ბავშვზე მისაქცევი, რადგან 16 წლის ბიჭმა გამოცდილი მეკარესავით ითამაშა და გუნდს ქულა გადაურჩინა. ცნობისთვის, ასათიანის ფოტო ინტერნეტში, ჯერ არ იძებნება... 

* * * 

18 სექტემბერს, ჩემპიონთა ლიგის ახალმა სეზონმა აიღო სტარტი. რა თქმა უნდა, წინ თვალსასეირო მატჩები გველის. მოქმედი გამარჯვებული „ლივერპული“, ტურნირის მოგების ერთ-ერთი უპირველესი ფავორიტია, თუმცა ინგლისური კლუბის გულშემატკივრები არ მალავენ, რომ ლიგის მოგებაზე მეტად, ეროვნულ ჩემპიონატში სურთ გამარჯვება, რადგან ბოლოს პრემიერლიგის ოქროს მედლებს, მერსისაიდული გუნდი 1990 წელს შესწვდა და მას შემდეგ, ლამის მთელი ცხოვრება გავიდა. გუნდის თავკაცი იურგენ კლოპი ამბობს, რომ პრემიერლიგა მთავარი პრიორიტეტია და ამას ამტკიცებს კიდეც – საწყისი ხუთი ტურის შემდეგ, ინგლისის ჩემპიონატს ქულათა მაქსიმუმით, სწორედ „ლივერპული“ ლიდერობს.

ბათო ჯაფარიძე

]]>
versiaprinti@yahoo.com (super admin) საზოგადოება Wed, 18 Sep 2019 12:56:16 +0400
ფარული ომი რაგბის კავშირში და არეულობა საკალათბურთო სამყაროში http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6324-ფარული-ომი-რაგბის-კავშირში-და-არეულობა-საკალათბურთო-სამყაროში.html http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6324-ფარული-ომი-რაგბის-კავშირში-და-არეულობა-საკალათბურთო-სამყაროში.html

შუმახერს თავის ტვინის ღეროვან უჯრედებს გადაუნერგავენ

 

სექემბერ-ოქტომბერის მთავარი სპორტული თემა რაგბის მსოფლიოს ჩემპიონატი და მასზე საქართველოს ნაკრების გამოსვლაა. „ბორჯღალოსნები“ იაპონიაში უკვე ჩაფრინდნენ და პირველი მატჩისთვის მზადებასაც შეუდგნენ. შეგახსენებთ, რომ პირველ შეხვედრას ჩვენი გუნდი 23 სექტემბერს, უელსის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს და ადაპტაციისა თუ დროის სარტყელთან შესაგუებლად, ტურნირამდე ორი კვირით ადრე იაპონიაში ჩასვლა ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა, თუმცა... 

ისე ჩანს, რაგბის კავშირში ყველაფერი, ერთ მუშტად შეკრული არ არის ანუ ერთი შეხედვით, მორაგბეები ერთ ოჯახად ცხოვრობენ, მაგრამ ახლა ირკვევა, რომ ამ ოჯახს სერიოზული ბზარი აქვს და ზედ მსოფლიოს ჩემპიონატის წინ, ეს ბზარი ნაპრალად იქცა.

„ნებისმიერი წარმატების საწინდარი ჯანსაღი საკადრო პოლიტიკა, გააზრებული პროექტები და ქმედითობაა, არასწორი მენეჯმენტი, გაუაზრებელი საკადრო პოლიტიკა, ინერტულობა, რასაც ბოლო წლებში ვაკვირდებით, უამრავ პრობლემას გვიქმნის, როგორც ზოგადად, ისე მსოფლიო ჩემპიონატის მზადების პროცესშიც. ქართული რაგბის ინტერესებიდან გამომდინარე, ამ და სხვა პრობლემებზე, არაერთხელ ღიად დაგიფიქსირეთ ჩემი პოზიცია, შემოგთავაზეთ გულწრფელი რჩევები და ჩემი პირადი გამოცდილების გაზიარება, თუმცა ურთიერთთანამშრომლობის ნაცვლად დაპირისპირება არჩიეთ, შესაძლოა, თქვენი მხრიდან ჩემი კონკურენტად დასახვის გამო მიმდინარე წელს გასამართ რაგბის კავშირის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ღია ბრძოლის გამოცხადება მეტად კრიტიკულ პერიოდში, სწორედ მაშინ, როდესაც ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელი პირველი შეკრება დაიწყო, ჩემი ჩამოშორება მზადების ამ მნიშვნელოვან პროცესში მსოფლიო რაგბისთან კომუნიკაციისგან; ჩემი ამოღება ჩემპიონატზე მიმავალი დელეგაციის შემადგენლობიდან, რომლის ხელმძღვანელადაც ვიყავი წარდგენილი, და ბოლოს, ვაკანსიის გამოცხადება ამჟამად ჩემს მიერ დაკავებულ პოზიციაზე, სხვა რომ არაფერი ვთქვათ, უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებაზე მეტყველებს გასაკეთებელი საქმის მიმართ. ამგვარმა მმართველობამ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა ქართული რაგბის ასე სათუთად ნაშენებ რეპუტაციასა და იმიჯს, შეარყია მისი ფუნდამენტი“, _ ეს განცხადება საქართველოს რაგბის კავშირის მაღალი სპორტული მიღწევების დირექტორმა, ბაჩო ხურციძემ გააკეთა, თანამდებობა დატოვა და დააანონსა, რომ წელს გასამართ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს. 

ჩვენ კი სრული სერიოზულობით ვეკითხებით რაგბის კავშირს, ვინ მოიგონა თანამდებობა, რომელსაც „მაღალი სპორტული მიღწევების დირექტორი“ ჰქვია და მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს? 

* * * 

არანაკლები არეულობაა საკალათბურთო სამყაროში. მოგეხსენებათ, ორიოდე კვირის წინ, ყველაზე წარმატებულმა ქართველმა კალათბურთელმა, ზაზა ფაჩულიამ კარიერა დაასრულა და... სოციალურ ქსელში მისი მეუღლის პოსტი გავრცელდა, რომელიც კალათბურთის ფედერაციას საყვედურობდა დუმილის გამო. 

მართლაც, კალათბურთის ფედერაცია არ გამოეხმაურა ზაზას გადაწყვეტილებას. სხვა თუ არაფერი, ფაჩულიამ NBA-ს ჩემპიონატი ორჯერ მოიგო (რაც ქართველთაგან არასდროს არავის გაუკეთებია), ნაკრების კაპიტანი და ლიდერი იყო წლების განმავლობაში და... ფაჩულიას მეუღლის განცხადების შემდეგ, ფედერაციამ ოფიციალური წერილი გაავრცელა, რომელშიც ფაჩულიას და ნაკრების იმ თაობას, რომელიც ზაზასთან ერთად თამაშობდა, მადლობა გადაუხადა. 

ჩვენ კი გავარკვიეთ, რომ ფედერაციის ხელმძღვანელობა და ფაჩულია ბევრ საკითხზე ვერ თანხმდება, სხვადასხვა მოსაზრება აქვთ და არ არის გამორიცხული, მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, ამ ხელმძღვანელობას, სწორედ ფაჩულია დაუპირისპირდეს. 

* * * 

ბარემ, ისიც ვთქვათ, რომ ტრადიციისამებრ, დაპირისპირებაა ძიუდოს სამყაროშიც, სიმშვიდე არც საფეხბურთო ოჯახში გვაქვს და გამოდის, რომ გარედან ყველაფერი ლამაზად შეფუთულია, შიგნით კი... 

საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა ერთი კვირის განმავლობაში ორი შეხვედრა გამართა. ჩვენი გუნდი ჯერ ამხანაგურ მატჩში შეხვდა სამხრეთ კორეას, შემდეგ კი დანიის ნაკრებს ოფიციალურ შეხვედრაში უმასპინძლა. ვლადიმერ ვაისის გუნდმა ორივე შეხვედრა ფრედ დაასრულა _ კორეასთან 2:2, დანიელებთან კი უგოლო ფრე. თამამად შეიძლება იმის თქმა, რომ ეს აშკარა პოზიტივია. არავინ ელოდა, თუ ჩვენი ბიჭები დანიელებს ქულას აართმევდნენ. ამ ეტაპზე, ჩვენი გუნდი მსოფლიო რეიტინგში 94-ე ადგილზეა, დანია _ მე-13-ზე და ამასთან ერთად, სწორედ თვილისში დაკარგული ქულები შესაძლოა, დანიელთათვის დამღუპველი აღმოჩნდეს და მათ ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატზე მოხვედრა ვეღარ შეძლონ. 

* * * 

რუსულ პრემიერლიგაში მოასპარეზე საფეხბურთო კლუბ „უფას“ გულშემატკივრებმა, აგვისტოს საუკეთესო ფეხბურთელად „რუსი“... ნიკოლაი ბადრის ძე გიორგობიანი დაასახელეს. გიორგობიანი სოჭშია დაბადებული, იქაური საფეხბურთო სკოლის აღზრდილია, მაგრამ რუსეთის ნაკრებში არ უთამაშია. ჰოდა, ამ ბიჭს ჩვენი ფედერაცია თუ დაელაპარაკება, არსებობს შანსი, რომ საქართველოს ნაკრებში ითამაშოს. სხვაგვარად, ისიც გიორგი ჯიქიას გზას დაადგება, რომელიც რუსეთის ნაკრებში გამოდის და ერთ-ერთ საუკეთესო მცველად ითვლება. 

* * * 

ყაზახეთის ქალაქ ნურსულთანში, მსოფლიოს ჩემპიონატი იწყება ჭიდაობაში. ხალიჩაზე ბერძნულ-რომაული და თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები გავლენ. საქართველოს ნაკრებების შემადგენლობა უკვე ცნობილია და ქართული დელეგაცია რამდენიმე წონაში პირველ ადგილს უმიზნებს. 

მაშ ასე, ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების სია ასე გამოიყურება: 

55 კგ. _ ნუგზარ წურწუმია, 60 კგ. _ დავით ჩხარტიშვილი, 63 კგ. _ ლევან ქავჟარაძე, 67 კგ. _ შმაგი ბოლქვაძე, 72 კგ. _ იური ლომაძე, 77 კგ. _ გელა ბოლქვაძე, 82 კგ. _ ლაშა გობაძე, 87 კგ. _ გურამ ხეცურიანი, 97 კგ. _ გიორგი მელია, 130 კგ – იაკობ ქაჯაია. 

რაც შეეხება თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებს, 57 კგ _ ოთარ გოგავა, 61 კგ _ ბექა ლომთაძე, 65 კგ _ ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი, 70 კგ _ ზურაბ იაკობიშვილი, 74 კგ _ ავთანდილ კენჭაძე, 79 კგ _ ნიკა კენჭაძე, 86 კგ _ სანდრო ამინაშვილი, 92 კგ _ ირაკლი მწითური, 97 კგ -ელიზბარ ოდიკაძე, 125 კგ _ გენო პეტრიაშვილი. 

* * * 

აშშ-ის ღია პირველობა რაფაელ ნადალმა მოიგო და ეს ესპანელის მე-19 ტიტულია. შედეგად, დიდი მუზარადის ტურნირებით, ის მხოლოდ ერთი ტიტულით ჩამორჩება ლეგენდარულ როჯერ ფედერერს, თუმცა ისიც ვთქვათ, რომ მოგებული 19 დიდი მუზარადიდან, 12 „როლან გაროსზე“ მოდის. 

რაც შეეხება ქალთა ფინალს, ყველასთვის მოულოდნელად, აქ 19 წლის ბიანკა ვანესა ანდრეესკუმ იმარჯვა და ფინალში ლეგენდარული სერენა უილიამსი ორ სეტში, 6:3, 7:5 დაამარცხა. ამ მოგებით ანდრეესკუ მსოფლიოს მეხუთე ჩოგანიც გახდა და რაც მთავარია, 3 850 000 დოლარიც გამოიმუშავა. 

* * * 

„ფორმულა-1“-ის ლეგენდარული პილოტი მიხაელ შუმახერი, 2013 წელს დაშავდა. თხილამურებით სრიალისას, მან თავის ტვინი დაიზიანა და მას შემდეგ კომაშია. არაოფიციალური ცნობით, შუმახერის მკურნალობა ოჯახს წლურად 6 მილიონი ევრო უჯდება, მაგრამ კარიერის განმავლობაში მოპოვებული მილიარდამდე დოლარი ამის შესაძლებლობას აძლევს. ახლა ირკვევა, რომ საკუთარი სახლიდან, სადაც შესაბამისი პალატაა მოწყობილი, შუმახერი პარიზში გადაიყვანეს, რათა მას თავის ტვინზე ღეროვანი უჯრედების გადანერგვის ოპერაცია ჩაუტარდეს. როგორც წესი, ოჯახი მისი ჯანმრთელობის შესახებ არ საუბრობს და მედიაც დიდი ძალისხმევის შედეგად იგებს მის ამბებს. 

* * * 

იტალიური „ბოლონიას“ მთავარ მწვრთნელს, სინიშა მიხაილოვიჩს ლეიკემია დაუდგინეს და ის ქიმიოთერაპიის კურსს გადის. მიხაილოვიჩი სამწვრთნელო საქმიანობას მაინც არ ეშვება და ეს იმის მიუხედავად, რომ ჯანმრთელობა ამის უფლებას ნაკლებად აძლევს. აი, რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელებულმა პოსტმა კი ყველას გული გაათბო. 

„დილა, 13 ივლისი, 2019 წელი... პირველი ამბავი, რომელიც დღეს გავიგე სინიშა მიხაილოვიჩს ეხებოდა. „ის ავადაა და სიცოცხლისთვის იბრძვის“ -მომესმა. ჩემი სინიშა? სინიშა, რომელიც ჩემი ტელეფონის ეკრანზეა გამოსახული? ყველაფრის სურვილი დავკარგე, არავისთან ლაპარაკი არ მინდოდა...სინიშა მიხაილოვიჩი -კაცი, ფეხბურთელი, პატრიოტი, ჰუმანისტი, მამა, მეუღლე და ყოველმხრივ ბრწყინვალე პიროვნება. ადამიანი, რომელმაც 19 წლის წინ სიცოცხლე მაჩუქა. მან მომცა საშუალება ვყოფილიყავი ის, ვინც ახლა ვარ და მქონოდა ცხოვრება, რომელიც მაქვს, რომელი გზითაც დავდივარ... მინდა, დაგეხმარო ისევე, როგორც შენ დამეხმარე. მინდა, გნახო, ჩაგეხუტო და გითხრა, რომ შენ ამ ბრძოლას მოიგებ. თუმცა, ლოცვის მეტი არაფერი შემიძლია, ლოცვა -შენი მორიგი გამარჯვებისთვის! მე შენთვის ვილოცებ, მიხა ლეგენდავ, მიხა მეფეო, მიხა... იბრძოლე! არ დანებდე! შენ გაიმარჯვებ!“ _ ეს პოსტი ახალგაზრდა გოგონას ნიკოლინა რადუნოვიჩს ეკუთვნის. 

2000 წელს, მაშინ, როცა სინიშა მიხაილოვიჩი რომის „ლაციოში“ თამაშობდა, შემთხვევით გაიგო, რომ ვინმე ნიკოლინა რადუნოვიჩი გულის თანდაყოლილი პათოლოგიით დაიბადა და სასწრაფო ოპერაცია ესაჭიროებოდა, სხვა შემთხვევაში ის ვერ იცოცხლებდა. სინიშამ ანგარიშის ნომერი მოითხოვა და სრულიად უცნობ ოჯახს ოპერაციისთვის საკმარისი თანხა გადაურიცხა. გოგონა გადარჩა, თმცა 19 წელი ისე გავიდა, რომ მიხაილოვიჩს არ შეხვედრია. სინიშა თავად ამბობდა, რა საჭიროა მადლობა, მთავარია ბავშვი გადარჩაო... ახლა კი მისთვის სწორედ ეს გადარჩენილი გოგონა ლოცულობს...

ბათო ჯაფარიძე

]]>
versiaprinti@yahoo.com (super admin) საზოგადოება Tue, 10 Sep 2019 22:11:54 +0400
ქართული გინება ტატამზე _ ემუქრება თუ არა გურამ თუშიშვილს ოლიმპიადიდან დისკვალიფიკაცია http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6310-ქართული-გინება-ტატამზე-_-ემუქრება-თუ-არა-გურამ-თუშიშვილს-ოლიმპიადიდან-დისკვალიფიკაცია.html http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6310-ქართული-გინება-ტატამზე-_-ემუქრება-თუ-არა-გურამ-თუშიშვილს-ოლიმპიადიდან-დისკვალიფიკაცია.html

სატრანსფერო ფანჯრის ბოლო დღეს „გაჩარხული“ სამი ქართული ტრანსფერი

მართალია, კალათბურთის მსოფლიოს ჩემპიონატი გახურდა და დიდ ინტერესსაც იწვევს, მაგრამ საქართველოსთვის უფრო საინტერესო რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი იქნება. საკალათბურთო ფორუმზე საქართველო არ თამაშობს, რაგბისტების მსოფლიო თასზე კი ჩვენი გუნდი გამოდის და შესაბამისად, „ბორჯღალოსანთა“ ბანაკში მიმდინარე პროცესები ძალიან საინტერესოა. ნაკრების თავკაცმა, მილტონ ჰეიგმა უკვე დაასახელა ის 31 მორაგბე, რომელიც მსოფლიოს თასზე ითამაშებს. ნაკრებში დაბრუნდა ბოლო დროის ყველაზე წარმატებული და გამორჩეული ქართველი მორაგბე, მამუკა გორგოძე, რომელიც მსოფლიოს ჩემპიონატზე, ჩვენი მთავარი დამრტყმელი ძალა იქნება.

რაც შეეხება ნაკრების შემადგენლობას: 

შერკინება: მიხეილ ნარიაშვილი, გურამ გოგიჩაშვილი, შალვა მამუკაშვილი, ჯაბა ბრეგვაძე, ვანო კარკაძე, ლევან ჩილაჩავა, გიორგი მელიქიძე, ბექა გიგაშვილი, გიორგი ნემსაძე, კოტე მიქაუტაძე, შალვა სუთიაშვილი, მამუკა გორგოძე, გიორგი თხილაიშვილი, ლაშა ლომიძე, ოთარ გიორგაძე, ბექა გორგაძე, ბექა საღინაძე. 

უკანა ხაზი: ვასილ ლობჟანიძე, გელა აფრასიძე, გიორგი ბეგაძე, თედო აბჟანდაძე, ლაშა ხმალაძე, ლაშა მალაღურაძე, ზურა ძნელაძე, მირიან მოდებაძე, თაზო მჭედლიძე, გიორგი კვესელაძე, მერაბ შარიქაძე, დავით კაჭარავა, სოსო მათიაშვილი. 

*** 

ძიუდოისტთა ნაკრებზეც ვთქვათ, რომელმაც მსოფლიოს ჩემპიონატი მოილია. ლუხუმ ჩხვიმიანის ოქრო და ლუკა მაისურაძის ბრინჯაო _ ეს არის ჩვენი ძიუდოისტების მონაგარი და ყველაზე დიდი იმედგაცრუება გურამ თუშიშვილის უმედლოდ დარჩენა იყო. ახლა გაირკვა, რომ მტკივანი მუხლით იჭიდავა ნაკრების კაპიტანმა, ვარლამ ლიპარტელიანმა და იმედია, ისე არ გაიმიზეზა, ოლიმპიადის გამოტოვება მოუხდეს. თუმცა ყველაფერი ამით არ მთავრდება. 

თუშიშვილმა ბრინჯაოს მედლისთვის ბრძოლა ჰოლანდიელ როი მეიერთან დათმო. 

ყველაზე ცუდი კი ამ ამბავში ის იყო, რომ მეიერთან შეხვედრის მიწურულს, ტატამზე ქართული გინება გაისმა. ეს კი ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის მიერ აკრძალულია და ისჯება. რა თქმა უნდა, გინება მსაჯებმაც გაიგეს და ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ ინციდენტი ეთიკის კომისიას გადაუგზავნა, რომელიც რაიმე სახის სასჯელს თუშიშვილს აუცილებლად დაადებს და დიდი იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეს სასჯელი დისკვალიფიკაცია არ იქნება. 

გურამი რომ ოლიმპიადის გარეშე ამ გინების გამო დარჩეს, კატასტროფა იქნება. ჰო, ძიუდოისტებზე ისიც ვთქვათ, რომ ეგებ დროა, ნაკრები გაერთიანდეს, ცალ-ცალკე არ იმოგზაუროს ტურნირებზე, ცალ-ცალკე არ მოემზადოს და იქნება, ყველა ყველას დაელაპარაკოს. 

ეს ერთადერთი სკანდალი არ არის, რომელიც ძიუდოს მსოფლიოს ჩემპიონატზე მოხდა. მსოფლიოს მოქმედმა ჩემპიონმა, ირანელმა საიდ მოლაიმ, 81კგ-ში საოცრად იჭიდავა, მაგრამ ნახევარფინალში ბელგიელ სპორტსმენთან დამარცხდა, მესამე ადგილისთვის შეხვედრა კი ქართველ ლუკა მაისურაძესთან დათმო. 

ცოდვა გამხელილი სჯობს და, ორივე შემთხვევაში, მოლაი უპირობო ფავორიტი იყო, მაგრამ ისე ჩანდა, თითქოს მეტოქეებს დანებდა. რა მოხდა რეალურად? 

საქმე ისაა, რომ როცა მოლაი ნახევარფინალში ბელგიელ მეტოქეს ეჭიდავებოდა, მეორე ნახევარფინალში ეგვიპტელი სპორტსმენი და ებრაელი, საგი მუკი ჭიდაობდნენ. მუკიმ მოიგო, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ნახევარფინალში გამარჯვების შემთხვევაში, მოლაი ფინალში სწორედ ებრაელს უნდა დაჭიდებოდა და... დამარცხდა. მოგეხსენებათ, ირანელ სპორტსმენებს აკრძალული აქვთ ევროპელებთან ჭიდაობა და თუ ირანელი ტატამზე არ გავიდოდა, მას დისკვალიფიკაცია ელოდა. ეს კი ავტომატურად ოლიმპიადის გამოტოვებას ნიშნავდა. 

„არ ვიცი, როგორ მოვიქცე. ახლა გერმანიაში ვარ და სამშობლოში დაბრუნების მეშინია. ძიუდოს ფედერაცია საქმის კურსშია, მე ჩემი ხელისუფლება მემუქრება. ნახევარფინალში რომ გავედი, დამირეკეს, მომილოცეს და მითხრეს, რომ ფინალში გასვლის შემთხვევაში, მუკისთან არ უნდა მეჭიდავა. ეს კი დისკვალიფიკაციას ნიშნავდა. ნახევარფინალში წაგების შემდეგ, ისევ დამირეკეს და მითხრეს, თუ მუკი მოიგებდა, მე კვარცხლბეკზე, როგორც მესამეადგილოსანი, არ უნდა ავსულიყავი, რადგან ისრაელის ჰიმნი არ უნდა მომესმინა, ამიტომ მესამე ადგილისთვის შეხვედრაც დავთმე. 

მე ამ მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მონდომებით ვემზადებოდი, ტიტულის შენარჩუნება მსურდა, მაგრამ უკვე ნათქვამი მიზეზების გამო, ვერ მოვახერხე. ხელისუფლება ჩემი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობით მემუქრება და არ ვიცი, რა ვქნა“, _ ამბობს მოლაი. 

ძიუდოს ფედერაციაში კი აცხადებენ, რომ მოლაი ოლიმპიადაზე ნებისმიერ შემთხვევაში იჭიდავებს, მანამდე კი ირანის ძიუდოს ფედერაციასთან შეეცდებიან ვითარების გარკვევას. 

*** 

სატრანსფერო ფანჯრის ბოლო დღეს, სამი ქართველი ფეხბურთელის ტრანსფერი „გაიჩარხა“, თუმცა სამივე შემთხვევაში, კმაყოფილები აშკარად ვერ ვიქნებით. თბილისის „დინამოს“ კაპიტანი და საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის ყველაზე გამორჩეული ფეხბურთელი, ლევან შენგელია კარიერას თურქულ „კონიასპორში“ გააგრძელებს. კონტრაქტი 2+1 სისტემით გაფორმდა და არ არის „კონიასპორი“ ის გუნდი, რომლისთვისაც ლევანი გვემეტებოდა. თურქეთის ჩემპიონატში ჩატარებული სამი ტურის შემდეგ, ლევანის გუნდს 3 ქულა აქვს და 18-გუნდიან ჩემპიონატში, მე-13 ადგილზეა. 

ბელგიურმა „გენტმა“ გიორგი ბერიძე ქვედალიგელ „ლოკერენში“ ერთწლიანი იჯარით გაუშვა. სეზონისწინა შეკრებაზე ბერიძე დაფრინავდა, თანაგუნდელთაგან ყველაზე მეტი, 5 გოლი გაიტანა და დარწმუნებული ვიყავით, რომ ძირითადში ადგილი გარანტირებული ჰქონდა, მაგრამ მწვრთნელმა სხვაგვარად განსაჯა და ბერიძე გაანათხოვრა. 

4 ტურის შემდეგ, „ლოკერენი“ ბელგიის მეორე ლიგის ბოლო საფეხურზეა. 

თბილისის „დინამოსა“ და საქართველოს ნაკრების ყოფილი წევრი, ირაკლი ძარია კარიერას მალტურ „ვალეტაში“ გააგრძელებს. „ვალეტა“ ადგილობრივ ჩემპიონატში ერთ-ერთ მოწინავე გუნდად ითვლება, მაგრამ თავად მალტის ჩემპიონატი ერთ-ერთი, ყველაზე დაბალი დონისაა მსოფლიოში და რამდენად კარგია თავად ძარიასთვის ასეთ გუნდში თამაში, ვერ გეტყვით. 

*** 

საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები კი ორი მატჩისთვის ემზადება. 5 სექტემბერს, სტამბოლში ამხანაგურ მატჩში სამხრეთ კორეას ვხვდებით, ხოლო 8 სექტემბერს, ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე დანიას ვმასპინძლობთ. ნაკრებში გამოძახებულ ფეხბურთელებს ორი მცველი ტრავმის გამო გამოაკლდა _ საბა კვირკველია და დავით ხოჭოლავა გუნდს ვერ დაეხმარებიან. ორი ყველაზე ძლიერი და გამოცდილი მცველის გამოკლება ვლადიმერ ვაისისთვის დიდი დანაკლისია და ეს განსაკუთრებით დანიასთან დაგვეტყობა. დანიელები უკვე იმუქრებიან, რომ თბილისში არამხოლოდ სამი ქულისთვის, არამედ, დიდი ანგარიშით მოგებისთვის მოდიან. 

*** 

13-14 სექტემბერს, დევისის თასის ევრო-აფრიკული ზონის მეორე ჯგუფის მატჩები ჩატარდება. საქართველოს ეროვნული ნაკრები, ნორვეგიის ნაკრებს, ოსლოში დაუპირისპირდება და უკვე ცნობილია, რომ ჩვენს გუნდს საქართველოს პირველი ჩოგანი, ნიკოლოზ ბასილაშვილი ვერ დაეხმარება. ჩოგბურთის ფედერაცია ჯერჯერობით მიზეზს არ განმარტავს, მაგრამ აშშ-ს ღია პირველობაზე ნიკო ტრამვირებული მკლავით თამაშობდა და შეიძლება მიზეზიც ეს იყოს. სხვა მხრივ კი, ნებისმიერი ჩოგბურთელი ვალდებულია, ნაკრებში გამოცხადდეს. 

*** 

მადრიდის „რეალის“ მეკარე, კეილორ ნავასი სატრანსფერო ფანჯრის ბოლო დღეს „პსჟ“-ში გადაბარგდა და გუნდთან 3-წლიანი კონტრაქტიც გააფორმა. 32 წლის კიპერი, წლიურად 6 მილიონ ევროს მიიღებს. პარიზულმა კლუბმა არგენტინელი მაურო იკარდიც დაიმატა, გუნდში დარჩა ნეიმარიც და ასეთი შემადგენლობის პირობებში, თუ ფრანგები ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ვერ გავლენ, გუნდის თავკაცს, ტომას ტუხელს უმუშევრად დარჩენა ემუქრება. 

18 წლის ქართველმა კალათბურთელმა, რატი ანდრონიკაშვილმა გასული სეზონი ესპანეთის მეოთხე დივიზიონის „მილოფლორესში“ გაატარა. რატი ქართველ კალათბურთელთა შორის, ერთ-ერთ ყველაზე ნიჭიერ მოთამაშედ ითვლება და ამიტომ, არ გაგვკვირვებია, რომ მეოთხე დივიზიონიდან, პირდაპირ საბერძნეთის უმაღლესი ლიგის „იონიკოსში“ ჩაირიცხა და კლუბთან 3-წლიანი კონტრაქტიც გააფორმა. ასეთ დონეზე ასპარეზობა რატის უდიდეს გამოცდილებას შესძენს. 

*** 

კატალონიური „ბარსელონას“ ყოფილ კაპიტანს, შემდეგ კი მწვრთნელს, ლუის ენრიკეს 9 წლის შვილი გარდაეცვალა. ჰანას, რომელსაც მთელი საფეხბურთო სამყარო იცნობდა, რადგან მამამისს მუდმივად თან დაჰყვებოდა და მოედანზეც ხშირად შერბოდა, სიმსივნის დიაგნოზი ხუთი თვის წინ დაუსვეს და იმის მიუხედავად, რომ ლუის ენრიკემ არც სახსრები დაიშურა და არც დრო, შვილს ვერაფერი უშველა. მამამ ექიმებს მადლობა გადაუხადა, რადგან დარწმუნებულია, რომ მედიკოსებმა მისი შვილის გადასარჩენად ყველაფერი გააკეთეს, თუმცა ვერ შეძლეს. 

*** 

და ერთიც: საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრებისა და ესპანური გრანადას მეკარემ, ლუკა გუგეშაშვილმა ახალ გუნდში 13-ნომრიანი მაისური აირჩია და სახელისა და გვარის მაგივრად, სხვა რამ დაიწერა. მოკლედ, ლუკა მთელი სეზონის განმავლობაში მაისურზე წარწერით RACHVELI იასპარეზებს.

ბათო ჯაფარიძე

]]>
versiaprinti@yahoo.com (super admin) საზოგადოება Wed, 04 Sep 2019 11:01:19 +0400
ქართველი ძიუდოისტების იაპონური გამარჯვება და ვიქტორ სანიკიძის დასრულებული კარიერა http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6303-ქართველი-ძიუდოისტების-იაპონური-გამარჯვება-და-ვიქტორ-სანიკიძის-დასრულებული-კარიერა.html http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6303-ქართველი-ძიუდოისტების-იაპონური-გამარჯვება-და-ვიქტორ-სანიკიძის-დასრულებული-კარიერა.html

თენგიზ ხუბულური _ 1979, 1981, ამირან ტოტიკაშვილი _ 1989, კობა კურტანიძე _ 1989, ირაკლი ცირეკიძე _ 2007, ავთანდილ ჭრიკიშვილი _ 2014, გურამ თუშიშვილი _ 2018 _ ეს ის ექვსი ქართველი ძიუდოისტია, რომლებმაც მსოფლიოს ჩემპიონატი მოიგეს და ეს ექვსეული შესანიშნავ შვიდეულად გასულ უქმეებზე, ლუხუმ ჩხვიმიანმა აქცია. ტოკიოში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე, ლუხუმმა საოცარი ჭიდაობა აჩვენა და პირველობა არავის დაუთმო. ძიუდოს სამშობლოში ოქროს მედლის მოგება ურთულესი საქმეა და იოლად არც ლუხუმს უვლია, მაგრამ ტურნირზე გამოჩნდა, რომ ის, როგორც ფიზიკურად, ისე ფსიქოლოგიურად ძალიან კარგად იყო მომზადებული და აკი, პირველობა არავის დაანება. ტოკიოს მსოფლიოს ჩემპიონატი შაბათს სრულდება და იმედს ვიტოვებთ, რომ ლუხუმის ოქრო ქართულ ყულაბაში ერთადერთი მედალი არ იქნება.

შესაძლოა, ამ მაჟორულ ნოტაზე არ უნდა ვთქვათ, მაგრამ... ტოკიოში ჩვენი ნაკრები ცალ-ცალკე ცხოვრობს და, სამწუხაროდ, ცალ-ცალკე დაჯგუფებები ჯერაც არ დასრულებულა. არადა, ერთიანობით რომ უფრო მეტის მიღწევა შეიძლება, ყველაზე კარგად ძიუდოისტებმა უნდა იცოდნენ და ეგებ, ეს მსოფლიო იყოს გარდამტეხი და გამაერთიანებელი ეროვნულ გუნდში. 

*** 

მსოფლიოს ძიუდოისტთა ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ, ტოკიოში სტარტს სექტემბრის ბაშო აიღებს და უძლიერესის გარკვევას სუმოისტები შეეცდებიან. ახალი რეიტინგი უკვე გამოქვეყნდა და, როგორც მოსალოდნელი იყო, ქართველი ოძეკი ლევან გორგაძე, იგივე ტოჩინოშინი, კადობანშია ჩაყენებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ 8 სექტემბერს დასაწყებ ბაშოზე ლევანი დადებით ბალანსს ვერ დააფიქსირებს და 15 ბრძოლიდან, მინიმუმ, 8 ბრძოლას ვერ მოიგებს, ოძეკის ტიტულს დაკარგავს. 

*** 

რანგში დაქვეითდა მეორე ქართველი სუმოისტი თეიმურაზ ჯუღელი, იგივე გაგამარუ. წინა ბაშოზე ის აღმოსავლეთის მეორე მაეგაშირა იყო და ტრავმის გამო, მხოლოდ 3 შეხვედრა მოიგო. შესაბამისად, ის მეათე ნომრამდე დაქვეითდა და სექტემბრის ბაშოზე უძლიერესთა შორის გადასვლის შანსი არ ექნება. 

*** 

„დიდი მუზარადის“ მორიგი ტურნირი _ ამერიკის ღია პირველობა დაიწყო და სასიხარულოა, რომ ტურნირზე საქართველოს წარმომადგენელი, როგორც ქალთა, ისე ვაჟთა შორის ჰყავს. ვაჟებში მე-17 ნომრადაა განთესილი ნიკოლოზ ბასილაშვილი, ხოლო მარიამ ბოლქვაძემ მცირე სასწაული მოახდინა და ძირითად ბადეში საკვალიფიკაციო ეტაპიდან მოხვდა. მარიამი დღეისათვის მსოფლიო კვალიფიკაციაში 202-ე პოზიციაზეა. პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე, მან ბირტანელი ჰეზერ უოტსონი (101-ე ნომერი) დაამარცხა, მეორე ეტაპზე სამხრეთ კორეის წარმომადგენელს, ნა ლაე ჰანს (163) სძლია, ხოლო ძირითად ბადეში მოსახვედრად ბოლო შეხვედრა, ჩინელ შილინ ქსუს (2015) მოუგო. საკვალიფიკაციო ეტაპის გავლით, მარიამმა 40 სარეიტინგო ქულა და 58 ათასი დოლარი გამოიმუშავა, დიდი მუზარადის ტურნირი კი მის კარიერაში პირველია. 

ორივე ქართველმა თავისი შეხვედრა 26 აგვისტოს გამართა. ბასილაშვილის მეტოქე უნგრელი მარტონ ფუჩოვიჩი იყო, რომელსაც ქართველი მანამდე 7-ჯერ შეხვდა და მხოლოდ ორჯერ გაიმარჯვა. პირველი სეტი ფუჩოვიჩმა მარტივად _ 6:3 მოიგო, მეორე სეტში უკვე ჩვენებურმა იმარჯვა _ 6:4, მესამე სეტიც ბასილაშვილის სრული უპირატესობით წარიმართა და ნიკამ 6:2 გაიმარჯვა, მეოთხე სეტი _ 6:3 ფუჩოვიჩმა მოიგო და გადამწყვეტი, მეხუთე სეტის დრო დადგა. ქართველი ჩოგბურთელი ბოლო სეტის სტარტზე არადამაჯერებელი ჩანდა, თუმცა შემდეგ კონცენტრაცია მოახდინა და 6:3 იმარჯვა. მეორე წრეში, ნიკა კვალიფიკაციიდან გასულ ჯენსონ ბროვსკის შეხვდება, რომელმაც მცირე სენსაცია მოახდინა და ყველასთვის მოულოდნელად, ტომაშ ბერდიხს მოუგო. შეხვედრა 28 აგვისტოს, თბილისის დროით 19.00 საათზე დაიწყება. 

რაც შეეხება მარიამს, მან „დიდი მუზარადის“ სადებიუტო ტურნირზე, პირველი შეხვედრა რეიტინგის 65-ე ნომერთან, ამერიკელ ბერნარდა ტერასთან ჩაატარა. გარდა იმისა, რომ ტერა საკუთარ კედლებში თამაშობდა და პუბლიკის მხარდაჭერაც არ აკლდა, ის ბევრად გამოცდილია და სავარაუდოდ ამიტომ, ქართველის მოგებაზე კოეფიციენტი 4.00 იყო. მარიამმა საუცხოო შეხვედრა ჩაატარა, პირველი სეტი _ 6:3 მოიგო, მეორე სეტში ტერას გაუმართლა და _ 7:5 იმარჯვა, მესამე სეტში კი ჩვენებურს ექიმების დახმარება დასჭირდა, თუმცა მარიამმა კორტზე დაბრუნება მოახერხა. ტერა 4:2-ს იგებდა და ბევრს მისი გამარჯვება გარდაუვალი ეგონა, თუმცა ქართველმა გოგონამ სასწაული მოახდინა და მომდევნო ოთხი გეიმი, შესაბამისად, სეტი და მატჩიც მოიგო. მეორე წრეში მარიამი, მარიამობა დღეს, ძალიან გამოცდილ, ჩეხ კაროლინა პლისკოვას ხვდება. პლისკოვა ტურნირის ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტია, მესამე ნომრადაა განთესილი და მასთან თამაში ქართველი ჩოგბურთელისთვის უდიდესი გამოცდილება იქნება, გამარჯვების შემთხვევაში კი, მარიამი მიმდინარე ტურნირის უდიდესი სენსაციის ავტორი გახდება. გარდა იმისა, რომ კაროლინას 2016 წელს, ამ ტურნირის ფინალი აქვს ნათამაშები, კარიერის განმავლობაში, მან 18 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, რაც სოლიდური თანხაა. 

*** 

საფრანგეთში სარაგბო ჩემპიონატმა აიღო სტარტი და შესაბამისად, ტოპ-14-ის გუნდებისკენ დიდი ყურადღებაა მიპყრობილი. პირველ ტურში, ჩემპიონატის ერთ-ერთმა ფავორიტმა „ტულონმა“, სტუმრად „აჟენი“ დაამარცხა და ჩვენთვის სასიხარულო ის არის, რომ გამარჯვებულთა შორის, ერთ-ერთი გამორჩეული მამუკა გორგოძე იყო, რომელმაც ორი ლელო დადო და მთელი შეხვედრა მაღალ დონეზე ჩაატარა. 

*** 

„ყურადღება!!! 

თუ 31 აგვისტომდე, „ტორპედოში“ დავალიანება არ გასწორდება, კლუბს 6 ქულას ჩამოაჭრიან და ამის შემდეგ უკანასკნელ ვადას მისცემენ ჩაჩავას _ 2 კვირას და თუ იმ 2 კვირაშიც არ გასწორდება დავალიანება, „ტორპედოს“ ეროვნული ლიგიდან ოფიციალურად გააგდებენ. 

ეს თუ მოხდა, ძალიან ცუდი ამბები დატრიალდება. ბევრი რამ გადავყლაპეთ, მოვისმინეთ უამრავი ტყუილი, დაგვეშალა გუნდი, მოვიდნენ ახალი ფეხბურთელები და იმათაც 2 თვეა, კაპიკი არ აუღიათ. 4 დღე გაქ, ჩაჩავა, ზუსტად 4 დღე!!! შენთვისვე აჯობებს, დღესვე გამოხვიდე ტელევიზიით და გააკეთო განცხადება, რომ მოგვშორდი, თორემ ამ გუნდის ლიგიდან გავარდნას არავინ გაპატიებს, რიკოთს აქეთ არ გამოგიშვებთ და სადაც არ უნდა იყო, მოგწვდებით. ასევე, მოვუწოდებთ ფედერაციას და მერიას, რომ დროზე მოაშოროს ეს კაცი ამ გუნდს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენც ცუდად დაამთავრებთ, ყველა ერთად ხართ შეკრულები და ამის დანახვა ძალიან მარტივია!!! 

ეს გუნდი არ გავარდეს, თორემ საშინელი ამბები დატრიალდება, გპირდებით. ეს არაა მარტო ერთი ადამიანის სიტყვები, ეს მთელი ქალაქის სიტყვებია!!! 

4 დღე დაგრჩათ ყველას, არ უშველით გუნდს და ისეთ ბანერებს გაგიკეთებთ ლიგის თამაშებზე, უეფადან ჯარიმა ჯარიმაზე მოგივათ, დედას გიტირებთ სუ ყველას!!! ჩვენ თუ აღარ ვიქნებით, დასაკარგი აღარაფერი გვაქ, დედას გიტირებთ, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით!!!“, _ ეს განცხადება ქუთაისის „ტორპედოს“ ფან-კლუბმა გაავრცელა. 

მოკლედ, იმერულ გუნდში ცუდი ამბებია, მის მფლობელებს აღარ აქვთ შესაძლებლობა, გუნდში ფინანსები ჩადონ, ხოლო ქუთაისის მერიას არ სურს, „ტორპედო“ კვლავ ბალანსზე აიყვანოს და რამდენიმე მილიონი დაახარჯოს. ერთი სიტყვით, სიტუაცია ძალიან გაურკვეველია და გულშემატკივართა გულისწყრომა გასაგებია, თუმცა ასეთ რადიკალურ განცხადებას მაინც არავინ ელოდა.

*** 

ქართველი ნიჩბოსანი ზაზა ნადირაძე, წარმატებულ სვლას აგრძელებს. მსოფლიო თასის მორიგ ეტაპზე, რომელიც უნგრეთში გაიმართა, ქართველმა ნიჩბოსანმა მესამე ადგილი და შესაბამისად, ბრინჯაოს მედალი აიღო. ნადირაძე ნელ-ნელა დამკვიდრდა ნიჩბოსნობის ელიტაში და ტოკიოში გასამართ 2020 წლის ოლიმპიადაზე, მედლის ერთ-ერთ ფავორიტად ჩავა. 

*** 

საქართველოს ეროვნული ნაკრების კალათბურთელმა, ვიქტორ სანიკიძემ კარიერა ნაადრევად, 33 წლის ასაკში, მას შემდეგ დაასრულა, რაც ბერძნულ „არისში“ ასპარეზობისას, 2017 წელს, უმძიმესი ტრავმა მიიღო. როგორც ჩანს, ბერძნული კლუბის ხელმძღვანელებს სანიკიძე, როგორც მხოლოდ კალათბურთელი არ მოსწონდათ, მისი მენეჯერული ნიჭიც შეამჩნიეს და გასულ კვირას, ჩვენებური „არისის“ სპორტულ დირექტორად დაინიშნა. მომდევნო სამი წლის განმავლობაში, სწორედ სანიკიძის გადასაწყვეტი იქნება, რომელი კალათბურთელი დასჭირდება გუნდს და მათთან მოლაპარაკებებიც, მის მარიფათზე იქნება დამოკიდებული. 

საკალათბურთო თემში კი ისეთი რამ მოხდა, რაც 13 წელია, აღარავის ახსოვს. მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის მზადების პერიოდში, აშშ-ის ნაკრები ანუ „დრიმ თიმი“, ამხანაგურ შეხვედრებს მართავს. მორიგი ამხანაგური მატჩი მათ ავსტრალიასთან ჰქონდათ და... ამერიკელები 98:94 დამარცხდნენ. ეს „დრიმ თიმის“ პირველი მარცხია 2006 წლის შემდეგ და ამერიკელთა 78-მატჩიანი მოგებათა სერია, სწორედ ავსტრალიამ შეწყვიტა. 

*** 

უცხოურ ფეხბურთზეც ვთქვათ: როგორც ჩანს, ბრაზილიელი ნეიმარის გარშემო ატეხილი აჟიოტაჟი დასასრულს მიუახლოვდა. მისი იჯარით აყვანა მადრიდის „რეალმა“ საბოლოოდ გადაიფიქრა, რადგან ერთწლიან იჯარაში, პსჟ-მ 20 მილიონი ევრო მოითხოვა, ხოლო თავად ფეხბურთელს წლიურ ჯამაგირად 35 მილიონი სურს ანუ მთლიანობაში 55 მილიონი და ამას დაამატეთ ის 200 მილიონი, რომლის გადახდაც „რეალს“ იმ შემთხვევაში მოუწევს, თუ ნეიმარის ტრანსფერის გამოსყიდვას დააპირებს. ყველაფერი ერთად, მეოთხედ მილიარდზე მეტი გამოდის და „სამეფო გუნდი“ ამხელა თანხის გადახდას არ აპირებს. „რეალზე“ იმის თქმაც შეგვიძლია, რომ საწყის ორ ტურში, გუნდმა ერთი შეხვედრა მოიგო, მეორე _ ფრედ დაასრულა და ეს სავსებით საკმარისი გამოდგა იმისთვის, რომ გასული სეზონის მიწურულს, „სამეფო გუნდში“ დიდი იმედებით დაბრუნებულ ზინედინ ზიდანს წყალი შესდგომოდა. ესპანური მედია ამტკიცებს, რომ ზიდანის შემცვლელად, კლუბის პრეზიდენტ ფლორენტინო პერესს, ჟოზე მაურინიო ჰყავს შეგულებულიო. თავის მხრივ, მაურინიო კომენტარს არ აკეთებს, მაგრამ უმუშევრად მყოფმა პორტუგალიელმა რამდენიმე წინადადება უარყო და როგორც ვარაუდობენ, ის სწორედ „რეალის“ შეთავაზებას ელოდება. 

*** 

დასასრულ, ლეგენდარულმა ესპანელმა ფორვარდმა, ფერნანდო ტორესმა საფეხბურთო კარიერა დაასრულა. ევროპის ორგზისა და მსოფლიოს ჩემპიონი ტორესი, ბოლოს იაპონურ კლუბში აგორებდა ბურთს და გასულ კვირას, კარიერის ბოლო შეხვედრა ჩაატარა. საინტერესოა, რომ მსოფლიოს ისტორიაში ერთ-ერთი, ყველაზე გამორჩეული ბომბარდირი, კარიერის დასაწყისში მეკარის პოზიციაზე თამაშობდა, მაგრამ მერე მიხვდა, რომ მისი საქმე გოლების გატანა იყო და თავდამსხმელად გადავიდა, რამაც აშკარად გაამართლა.

ბათო ჯაფარიძე

]]>
versiaprinti@yahoo.com (super admin) საზოგადოება Wed, 28 Aug 2019 13:11:42 +0400
„დინამოს“ გულშემატკივარი ფაშისტური ჟესტით http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6290-„დინამოს“-გულშემატკივარი-ფაშისტური-ჟესტით.html http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6290-„დინამოს“-გულშემატკივარი-ფაშისტური-ჟესტით.html

დღეს ევროთასებს შემორჩენილი ერთადერთი ქართული კლუბი თბილისის „დინამო“ ჩაატარებს საკუთარ შეხვედრას და „ფეიენოორდს“ უმასპინძლებს. პირველი მატჩი ჰოლანდიურმა გუნდმა 4:0 მოიგო და იმის მიუხედავად, რომ თბილისური გუნდის თავკაცი აცხადებს, შეგვიძლია, 4 გოლის გატანაო, პირდაპირ ვთქვათ, ამის გაკეთება ქართულ კლუბს არ შეუძლია და, უბრალოდ, თავს ვიტყუებთ.

უფრო საინტერესო კი ის გახლავთ, რომ უეფა-ს სადისციპლინო კომიტეტმა მაყურებლების დასწრება აკრძალა და ეს იმიტომ, რომ „ფეიენოორდამდე“ აზერბაიჯანში გამართულ შეხვედრაზე „დინამოს“ გულშემატკივრებმა დროშა გადმოფინეს, რომელზეც ფოთლებში ჩასმული ციფრი „88“ ეწერა. ეს ფაშისტური და ნაცისტური სიმბოლიკაა, მაგრამ „დინამოს“ ხელმძღვანელობამ თავი იმართლა, ეს იმ წლების აღმნიშვნელია, როცა „დინამოს“ პირველი გულშემატკივართა კლუბი შეიქმნაო და უეფა-შიც აპელაცია აფრინეს, თუმცა ევროპული ფეხბურთის მმართველმა ორგანომ სასჯელი არ შეცვალა და იცით, რატომ? - იმიტომ, რომ „დინამოს“ შეფებმა ან არ იციან, ან უბრალდო, გვატყუებენ, რომ ეს სიმბოლიკა სწორედ ფაშისტურია და თუ არ გჯერათ, აგერ, ბატონებო, იმავე დროშით, ჩვენი გულშემატკივარი, ნაცისტური ჟესტით... უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან.

]]>
versiaprinti@yahoo.com (super admin) საზოგადოება Wed, 21 Aug 2019 12:35:21 +0400
იყო თუ არა ჩაწყობილი „საბურთალოს“ „არარატ-არმენიასთან“ წაგება http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6289-იყო-თუ-არა-ჩაწყობილი-„საბურთალოს“-„არარატ-არმენიასთან“-წაგება.html http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6289-იყო-თუ-არა-ჩაწყობილი-„საბურთალოს“-„არარატ-არმენიასთან“-წაგება.html

რატომ არ დატოვა თანამდებობა გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა 

ევროპის ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე „საბურთალო-არარატ არმენიას“ შორის დასრულებული მატჩის შემდეგ ერთადერთი სიტყვა ისმოდა: „კატასტროფა“. მართლაც, კატასტროფად შეიძლება შეფასდეს ის, რაც მოხდა. ერევანში მოგებული შეხვედრის შემდეგ, „საბურთალო“ შინაურ კედლებში დამარცხდა და თან ისე, რომ გულშემატკივარმა ობსტრუქცია მოაწყო - „საბურთალოს“ წარმომადგენლებისკენაც გაიწია და ზოგადად, სტადიონზე კარგი გარემო ნამდვილად არ იყო.

რაც მთავარია, სოციალურ ქსელში გულშემატკივართა უმრავლესობა ჯიუტად ამტკიცებს, რომ შეხვედრა გარიგებული იყო და განსაკუთრებით ჩვენს კარში გატანილ მეორე გოლზე აპელირებს - შეტევაში მყოფმა „საბურთალოს“ ფეხბურთელმა ბურთი საკუთარი ნახევრისკენ ისე დააბრუნა, რომ ის მეტოქეს მიუვიდა, რომელმაც ერთი შეხებით თანაგუნდელი მეკარესთან პირისპირ გაიყვანა და შედეგად, პენალტი დაინიშნა...

რა თქმა უნდა, გაბრაზებულმა გულშემატკივარმა შესაძლოა, მისცეს თავს უფლება და გარიგებულ შეხვედრაზე ისაუბროს, მაგრამ...

„ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩში „საბურთალოსა“ და „არარატ-არმენიას“ შორის ფიქსირდება კოეფიციენტების საეჭვო ცვლილებების დინამიკა. ეს არის მეორე შემთხვევა. ადრე საეჭვო კოეფიციენტები ერევანში ჩატარებულ შეხვედრაში დაფიქსირდა. „საბურთალოს“ მოგების კოეფიციენტი 8 აგვისტოს 1.85-დან 1.95 ქულამდე მერყეობდა, რაც შეესაბამებოდა 51-54%-იან მოგების ალბათობას. მიუხედავად ამისა, 14 აგვისტოს, საქართველოს ჩემპიონის კოეფიციენტი 2.36-მდე გაიზარდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ თბილისური გუნდის გამარჯვების ალბათობა 42%-მდე შემცირდა. ამასთან, „არარატ-არმენიას“ გამარჯვების საწყისი კოეფიციენტი 4.1 იყო, რაც შეესაბამება 24%-იან ალბათობას. ამ ეტაპზე შესაძლებელია დაიდოს ფსონი სომხური კლუბის გამარჯვებაზე 2.9 კოეფიციენტით. ალბათობის პროცენტი 35%-მდე გაიზარდა. ფრის შედეგის შანსებმა ასევე, განიცადა მცირედი ცვლილებები. ის, რაც ახლა ხდება, როდესაც კოეფიციენტი 3.34-დან 2.98-მდე ეცემა, ყველა მიზეზს გვაძლევს, რომ მატჩი საეჭვოდ მივიჩნიოთ. ზოგიერთ ბუკმეკერულ კანტორაში თანაფარდობამ 4.00-იან კოეფიციენტს მიაღწია. სტუმრების გამარჯვებაზე დიდი მოთხოვნაა. ანალოგიურად, შანსები შეიძლება შემცირდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ფეხბურთელის ტრავმაზე გახდება ცნობილი. იმის გამო, რომ არ არის მსგავსი ფაქტი, მაშინ ნამდვილად არსებობს კოეფიციენტების საეჭვო მოძრაობა“, - ყველაფერი ეს უკრაინულმა საბუკმეიკერო კანტორამ საკუთარ ვებ-გვერდზე, bookmaker-ratings.com.ua-ზე გამოაქვეყნა და განმარტება რუსულმა ვებ-გვერდმა - ODDS.ru-მ გააკეთა.

ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ამ ახსნა-განმარტებასა და მატჩის საეჭვოობაზე მასალა ვებ-გვერდის მთავარმა რედაქტორმა... არტემ ჰარუთიანმა მოამზადა.

ნამდვილად არ ვაპირებთ, ხელი გავიშვირთ „საბურთალოს“ ბოსებისკენ და ისინი გარიგებაში დავადანაშაულოთ, მაგრამ ძალიან ბევრი საეჭვო გარემოება რომ ემთხვევა ერთმანეთს, ფაქტია და კიდევ, იცით, რა არის საინტერესო? - ნამატჩევს გამართულ პრესკონფერენციაზე გუნდის თავკაცმა გიორგი ჭიაბრიშვილმა განაცხადა, არ ვარ ღირსი, საქართველოს ჩემპიონი გუნდის მთავარი მწვრთნელი მერქვასო და... თანამდებობაზე დარჩა ანუ მას ისევ საქართველოს ჩემპიონი გუნდის მთავარი მწვრთნელი ჰქვია.

ბათო ჯაფარიძე  

]]>
versiaprinti@yahoo.com (super admin) საზოგადოება Wed, 21 Aug 2019 12:35:16 +0400
გიორგი ქინქლაძე მალაიზიაში?! http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6285-გიორგი-ქინქლაძე-მალაიზიაში.html http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6285-გიორგი-ქინქლაძე-მალაიზიაში.html

მალაიზიის მეორე დივიზიონი ჩვენს ყურადღებას არ მიიქცევდა, რომ არა ერთი საინტერესო ფაქტი - FA PDRM და Sarawak-ის შეხვედრაში, სტუმართა გუნდიდან გოლი 19 წლის ბიჭმა გაიტანა. ჰოდა, ჯერ კომენტატორმა გაიგიჟა თავი, გოლი გიორგი ქინქლაძემ გაიტანაო (?!), შემდეგ კი ოფიციალურად დაიწერა, რომ გოლი გიორგი ქინქალაძემ გაიტანა.

რა თქმა უნდა, ამ ამბით დავინტერესდით და აღმოვაჩნეთ, რომ მალაიზიაში ცხოვრობს ვინმე გიორგი ტომი ქინქლაძე, მაგრამ ვერ მოვიპოვეთ ინფორმაცია, როგორ შეიძლება მალაიზიელი გვარად ქინქლაძე იყოს.

ასეა თუ ისე, ფაქტია, რომ ეს ბიჭი არსებობს, თამაშობს და აგერ, გოლიც გაიტანა. 

]]>
versiaprinti@yahoo.com (super admin) საზოგადოება Tue, 13 Aug 2019 17:23:27 +0400
უეფამ „დინამოს“ ცრუ ფაშისტური ბრალდება წაუყენა და უსამართლოდ დასაჯა http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6284-უეფამ-„დინამოს“-ცრუ-ფაშისტური-ბრალდება-წაუყენა-და-უსამართლოდ-დასაჯა.html http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6284-უეფამ-„დინამოს“-ცრუ-ფაშისტური-ბრალდება-წაუყენა-და-უსამართლოდ-დასაჯა.html

თბილისის „დინამოს“ ევროპის ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე „ფეიენოორდთან“ საშნაო მატჩი ელის. იმის მიუხედავად, რომ პირველ შეხვედრაში თბილისურმა კლუბმა 0:4 წააგო, გულშემატკვრებს სტადიონზე მისვლა მაინც სურთ, მაგრამ უეფას ვერდიქტის შესაბამისად, მატჩი ცარიელი ტრიბუნების წინ ჩაივლის. როგორც ევროპული ფეხბურთის მმართველმა ორგანომ განმარტა, სასჯელი „დინამოს“ აზერბაიჯანში, „გაბალას“ წინააღმდეგ გამართულ შეხვედრაში გამოფენილი ბანერის გამო დაეკისრა. არადა, ბანერი, რომელიც ჩვენებმა გამოფინეს, თითქოს უწყინარი იყო და ზედ „88“ ეწერა, თუმცა...

ლათინური ანბანის მე-8 ასო არის H ანუ 88-HH HH-Heil Hitler. უეფამ ჩათვალა, რომ ეს იყო ფაშისტური ბანერი, თუმცა აქ უეფას შეცდომა გაეპარა, რადგან ეს „88“ აღნიშნავს 1988 წელს, როდესაც თბილისის „დინამოს“ პირველი ქომაგთა კლუბი შეიქმნა და ბანერზეც ამიტომ არის დატანილი.

დედაქალაქურმა კლუბმა სასჯელი გააპროტესტა და უეფა საკუთარ გადაწყვეტილებას, დიდი ალბათობით, ორშაბათს იყტვის.

]]>
versiaprinti@yahoo.com (super admin) საზოგადოება Tue, 13 Aug 2019 17:23:23 +0400
თბილისის „დინამომ“ შესაძლოა, ძველი დიდება და ტრიმფი გაიმეოროს! http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6280-თბილისის-„დინამომ“-შესაძლოა,-ძველი-დიდება-და-ტრიმფი-გაიმეოროს.html http://versia.ge/2013-07-31-11-23-15/item/6280-თბილისის-„დინამომ“-შესაძლოა,-ძველი-დიდება-და-ტრიმფი-გაიმეოროს.html

რუსული ბულინგი - „ზენიტის“ კატალონიელი ფეხბურთელი გულშემატკივარმა კანის ფერის გამო დაიწუნა

8 აგვისტოს დიდი მატჩია... ძალიან დიდი. შეიძლება ითქვას, რეტრო მატჩიც კი. 38 წლის წინ, 1981 წელს, თბილისის „დინამო“ თასების თასის ნახევარფინალში „ფეიენოორდს“ შეხვდა, ეს ბარიერი დაძლია, ფინალში გავიდა და შემდეგ, ქართული ფეხბურთის გულშემატკივარს ყველაზე დიდი გამარჯვება აჩუქა.

ჰოდა, ახლა, 38 წლის შემდეგ, „დინამო“ ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ისევ ჰოლანდიურ გრანდს ხვდება. რა თქმა უნდა, მაშინდელსა და ახლანდელ „დინამოს“ შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა, მაგრამ მაშინდელი და ახლანდელი „ფეიენოორდის“ შედარებაც არ შეიძლება. ცოტა ხნის წინ, „ფეიენოორდი“ ლეგენდარულ ჰოლანდიელ მცველს, იაპ სტამს ჩააბარეს, თუმცა მას სამწვრთნელო კარიერაში ხმამაღალი სიტყვა არ უთქვამს და საკუთარი კვალიფიკაცია დასამტკიცებელი აქვს. ევროპელი ბუკმეიკერები თვლიან, რომ „ფეიენოორდი“ ძალიან ძლიერია „დინამოზე“ და ქართულ კლუბს პირველ მატჩში, რომელიც ნიდერლანდებში გაიმართება, კოეფიციენტად 12.00 დაუწერეს, თუმცა ქართველ გულშემატკივარს სჯერა, რომ ძალიან კარგ ფორმაშ მყოფი თბილისური კლუბი თავს არ შეირცხვენს და ღირსეულად ითამაშებს.

სწორედ 8 აგვისტოს, დაახოლებით, ღამის 12 საათზე გვეცოდინება, ექნება თუ არა აზრი საპასუხო მატჩს თბილისში და წამოიღებს თუ არა სასურველ ანგარიშს „დინამო“.

საბუკმეიკერო კანტორებისგან განსხვავებით, „დინამოს“„ფეიენოორდი“ აშკარად სერიოზულად უყურებს. ამის დასამტკიცებლად ისიც კმარა, რომ კვირას, საქართველოს ჩემპიონატის მორიგ ტურში, „ლოკომოტივი“-„დინამოს“ შეხვედრას ჰოლანდიური კლუბის წარმომადგენელი, ლეგენდარული ვეტერანი, როი მაკაი დაესწრო და სამშობლოში კარგ განწყობაზე აშკარად არ დაბრუნდებოდა - „დინამომ“ „ლოკომოტივს“ 6 უპასუხო გოლი გაუტანა...

***

ჩვენთვის სასიხარულო რამ მოხდა უნგრეთის ჩემპიონატში. მეზოკოვეშდი-ზალაეგერშეგის მატჩში, მასპინძელთა რიგებში დებიუტი ჰქონდა ქართველ ფორვარდ ბუდუ ზივზივაძეს. მისმა გუნდმა მინიმალური სხვაობით იმარჯვა და ერთადერთი გოლი სწორედ ჩვენებურის ანგარიშზეა.

***

ლეგენდარული ავტომრბოლელი მიხაილ შუმახერი აგერ, უკვე რამდენიმე წელია, კომაშია და იმის მიუხედავად, რომ ექიმები საიმედოს ვერაფერს ამბობენ, ოჯახს მისი გამოჯანმრთელების სჯერა, თუმცა გასულ უქმეებზე მედიის ყურადღება შუმახერის 20 წლის ვაჟმა, მიკ შუმახერმა მიიპყრო. იგი მამის კვლას გაჰყვა და მართალია, ჯერ მხოლოდ „ფორმულა-2“-ში ასპარეზობს, მაგრამ წარმატებები უკვე აქვს. კვირას მან უნგრეთის გრან-პრი მოიგო და რაც მთავარია, ის „ფერარის“ გუნდის წევრია ანუ იმ საჯინიბოსი, სადაც მამამისმა კარიერის საუკეთესო წლები გაატარა.

***

დასასრულ, ძალიან უცნაური რამ მოხდა რუსეთის ჩემპიონატში: სანქტ-პეტერბურგის „ზენიტმა“ იმდენი მოახერხა, რომ ორი კვირის წინ, კატალონიური „ბარსელონას“ ფეხბურთელი, მალკოლმი შეიძინა და მის სანაცვლოდ 41 მილიონი დოლარიც გადაიხადა ანუ იმაზე მეტი, რამდენიც საქართველოს უმაღლეს ლიგაში მოასპარეზე ყველა კლუბს ერთად არ აქვს. მალკოლმის დებიუტი კვირას შედგა და... მოედანზე გამოსულ ფეხბურთელს „ზენიტის“ გულშემატკივრები რასისტული შეძახილებით დახვდნენ და ბოლო ხმაზე უსტვინეს. არადა, ყველა ვარაუდობდა, რომ გუნდის შეფების ასეთი შენაძენი ფანებში მოწონებას დაიმსახურებდა, მაგრამ ისე ჩანს, რუს გულშემატკივარს მალკოლმის კანის ფერი არ მოეწონა!

ბათო ჯაფარიძე

]]>
versiaprinti@yahoo.com (super admin) საზოგადოება Tue, 06 Aug 2019 16:58:46 +0400